Menu
Weston sitt nye konsept med lukkede merder. ILLUSTRASJON: WESTCON HEXACAGE

Westcon med banebrytende konsept for oppdrett

Westcon Group tar steget inn i lukket havbruk med sitt nyskapende konsept gjennom datterselskapet Westcon Hexacage.

Av Egil M Solberg | 15.01.2024 10:26:59

Oppdrett: Denne banebrytende løsningen presenterer stålkonstruerte merder som omgir en servicecelle, filtrerer alt vann for lus og larver, ifølge en pressemelding.

Arne Matre, daglig leder i Westcon Hexacage, rapporterer om betydelig interesse for Hexacage-konseptet fra oppdrettere og spesialister innen fiskehelse, miljø, og havbruksøkonomi.

Med lusefritt vann i merdene og null avfallsutslipp, hevder Matre at produksjonen på eksisterende lokaliteter kan tredobles, samtidig som man oppnår bedre fiskehelse og redusert miljøpåvirkning sammenlignet med dagens praksis.

Anlegget har blitt testet under ekstreme forhold med bølger på 8-9 meter. Rømning er eliminert, og anlegget er upåvirket av ytre påvirkninger.

Westcon Hexacage har ingen planer om å eie konsesjoner, men ønsker å være en ledende leverandør av anlegg innen lukket oppdrett, heter det i meldingen.

Flere nyheter: