Menu

AOF Haugaland blir AOF Vestland

AOF Haugaland slår seg sammen med AOF Vestland i Bergen. Hovedkontoret blir i Haugesund.

Næringsliv: Prosessen rundt sammenslåingen med AOF Vestland (tidligere Hordaland/Sogn og Fjordane) har pågått siden før sommeren, forteller daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland til Haugesunds avis.

Det var i forrige uke at det ble holdt årsmøte i henholdsvis Bergen og Haugesund, hvor vedtaket om fusjoneringen ble enstemmig vedtatt.

– I 2018 omsatte AOF Haugaland for rundt 40 millioner og AOF Vestland for rundt 12 millioner, opplyser daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland til avisa.

Fosse forteller at de nå blir en stor og viktig utdanningsaktør, og legger til at det betyr mye at hovedkontoret vil ligge i Haugesund.

– Vi sikrer 25 ledelse- og fagstillinger videre. Samtidig legger dette føringer for ytterligere vekst, sier han til avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 18:48:37

Skjerper sikkerheten på elferjer

Innen kort tid vil det komme nye trygghetråd for batteridrevne ferger. Det varsler Sjøfartsdirektoratet mandag ettermiddag.

Elferjebrannen: Det var torsdag i sist uke at det oppsto brann i batterirommet ombord på batteriferja MF «Ytterøyningen» i Sunnhordland. Fredag morgen oppsto det en kraftig eksplosjon.

Sjøfartsdirektoratet jobber tett med batteriprodusent og rederi for å finne ut hva som skjedde i forbindelse med brannen i batteriinstallasjonen i fergen MF Ytterøyningen torsdag.

De to viktigste anbefalingene som direktoratet går ut med i sikkerhetsmeldingen er nå:

Etter råd fra produsenten Corvus skal batteriinstallasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.

Alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene.

Ingen regler ble brutt

Direktoratet påpeke at rutinene og systemene rundt slukkingen av brannen på MF Ytterøyningen fungerte tilsynelatende bra.

Dette er et område som direktoratet følges opp videre, men brannen ble slukket og evakueringen skjedde på en trygg og god måte, slår de fast i en pressemelding.

Tilrådningene i dagens sikkerhetsmelding gis i en tidlig fase av oppfølgingsarbeidet, og kan endres dersom videre undersøkelser gir grunnlag for det, skrives det.

Direktoratet opplever dialogen med både rederiet og batteriprodusenten som god og åpen. Det gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne ut av hendelsesforløpet, heter det.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 18:37:09

NARKOAKSJON: Maktmisbruk eller forebyggende arbeid?

Det har kommet sterke reaksjoner etter at politiet mandag morgen aksjonerte mot 18 ungdommer i alderen fra 15 år og oppover. Flere av dem ble hentet av politiet på skolen, mistenkt i narkosaker.

Narkoaksjon: Politiet i Haugesund og på Karmøy ransaket og avhørte i dag 18 ungdommer som de mistenker for bruk av narkotika.

Mandag blir ungdom ned til 15-årsalderen hentet på skoler, arbeidsplasser og hjemme for å bli ransaket og avhørt. De blir også bedt om å ta urinprøve, og hjemmene deres blir ransaket.

– De fleste av de 18 ungdommene er ukjente for politiet fra før, derfor har vi denne aksjonen for å ha fokus på de nye misbrukerne. Vi har fått opprettet straffesaker på samtlige og fått beslutning om ransaking, sier Laila Kristin Eike, leder av avsnitt for generell etterforskning ved Haugesund politistasjon til VG.

– Maktmisbruk fra staten

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, reagerer på at ungdom hentes på skolen.

– Det er ganske tydelig at rettssikkerhet ikke er like viktig for mindreårige som for voksne, i hvert fall ikke når det settes opp mot rusforebygging, sier han til VG.

Ungdomsorganisasjonen er for legalisering av alle narkotiske stoffer. Ungdomsorganisasjonen skapte debatt da de stilte i skoledebatter med «Legalize it»-materiell.

– Justisministeren har slått fast at politiet ikke kan drive narkorazzia mot elever, men politiet gjør det uansett. Både skoleelever og mindreårige skal skjermes fra maktmisbruk fra staten. Det ser det ut til at det glemmes litt for ofte, sier han til avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 13:54:01

Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot

Singapore-selskapet Wirana Shipping har fått en bot på 7 millioner kroner av Økokrim for å ha forsøkt å smugle skipet Tide Carrier ut av Norge.

Kriminalitet og rettsvesen: Boten er allerede betalt, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Selskapet forsøkte i februar 2017 å seile skipet Tide Carrier fra Høylandsbygd i Kvinnherad til opphogging på en strand i Gadani i Pakistan – uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Selskapet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. var såkalt «commercial manager» for seilasen og bestemte hvor den skulle gå til, hvilket formål og hvordan den skulle gjennomføres. Selskapets virksomhet er blant annet å kjøpe opp utrangerte skip og selge dem til opphoggingssteder på strendene i India og Pakistan.

Tide Carrier hadde ligget ti år i opplag før seilasen.

Etter to dager fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Forelegget omfatter flere tilfeller av uriktig forklaring til offentlig myndighet. Det omfatter også brudd på forurensningsloven ut fra den forurensningsfare seilasen innebar. Ifølge Kystverket var det overhengende fare for akutt forurensning da skipet kom i drift. På skipets tanker var det blant annet 1.500 kubikkmeter oljeholdige væsker.

Miljødirektoratet innga anmeldelse i saken i april 2017 og Kystverket i mai 2017. Saken har vært etterforsket sammen med Vest politidistrikt.

Miljødirektoratet sier at de er glade for at Økokrim har straffet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd.

– Vi er veldig fornøyd med at Økokrim straffer eierne av lasteskipet Carrier. Det sender et tydelig signal til shippingbransjen om at forsøk på eksport av skip til ulovlig opphogging (beaching) er straffbart, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

(©NTB)

uvakt@ntb.noNTBNTBAv | 14.10.2019 13:22:02

Trafikkulykke i tunnelen

En personbil og en lastebil støtte sammen inne i Bømlafjordtunnelen mandag formiddag. Tunnelen ble deretter stengt i halvannen time.

Ulykke: Bømlafjordtunnelen ble stengt ved 10.50-tiden mandag formiddag etter melding om trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil.

– Ulykken skjedde i sørgående kjøreretning – mot Sveio, opplyser veitrafikksentralen.

Trafikken stoppet opp etter ulykken og nødetatene ble sendt til stedet.

– Personbilen skal ha kjørt inn i siden på lastebilen, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Fører og passasjer i personbilen er fraktet til legevakt for sjekk og behandling, men ingen av dem ble alvorlig skadet.

Bilberger ble rekvirert og tunnelen kunne åpne igjen for fri ferdsel ved 11.25-tiden.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 10:55:03

Stor konferanse om narkotika i Haugesund

Forebygging, kriminalitets- og narkotikabekjempelse i Norge er tema når Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) til helgen arrangerer sin årlige utdanningskonferanse i Haugesund.

Narkotika: Fredag 18. – søndag 20. oktober arrangerer Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) sin årlige utdanningskonferanse på Scandic Maritim i Haugesund.

Det ventes i overkant av 350 deltakere til konferansen som er den største og viktigste konferansen for alle i justissektoren som arbeider med forebygging, kriminalitets- og narkotikabekjempelse i Norge.

Både statssekretær i Justisdepartementet Thor Kleppen Sættem, Politidirektør Benedicte Bjørnland, Riksadvokat Tor-Aksel Busch, divisjonsdirektør toll, Heidi Eidskog og Politimester Hans Vik m. fl. kommer.

De vil være blant de som holder innlegg under åpningen av konferansen som finner sted på Scandic Maritim, fredag 18.10.19 klokken 13.30.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 10:44:31

Narkotikaaksjon rettet mot ungdommer

Politiet gjennomfører i dag en planlagt narkotikaaksjon rettet mot ungdommer i alderen 15 år og oppover.

Politisaker: Dette er en aksjon for forebygging av rusmisbruk blant ungdom i Haugesund og på Karmøy.

Dagens aksjon skjer etter at politiet opprettet straffesaker mot 18 personer som tidligere ikke var omhandlet med narkotikasaker.

Haugaland tingrett ga beslutning om ransaking hos ungdommene, fordi det var skjellig grunn til mistanke om bruk av narkotika.

– Bakgrunnen for mistanken og aksjonen er opplysninger politiet fikk i arbeidet med en annen narkotikasak som ble avdekket tidligere i år, sier Laila Kristin Eike, leder av avsnitt for generell etterforskning ved Haugesund politistasjon.

Ungdommene har i dag blitt oppsøkt hjemme, på skole eller arbeidssted og tatt inn for avhør. Det er også tatt urinprøver og gjennomført ransakinger – blant annet på bopel.

– Det vil ta litt tid før vi har det endelige resultatet av aksjonen, sier avsnittslederen.

Forebygging

Denne aksjonen gir politiet muligheten til å avdekke om ungdommene for eksempel har et vedvarende rusproblem.

Det gir også muligheter for politiets forebyggende avsnitt, foreldre
og eventuelt barnevern å sette inn nødvendige tiltak for å stanse rusbruken.

– Ungdommer (U-18) er en prioritert gruppe hos politiet, og vi ønsker å forebygge bruk av narkotika blant ungdommene våre. Det er den viktigste årsaken til dagens aksjon, opplyser Eike.

Hun oppfordrer foreldre til å engasjere seg i ungdommene sine.

– Et mindretall av ungdommene bruker narkotika, men samtidig vet vi at narkotika ikke er uvanlig i vårt nærmiljø. Derfor er det viktig at foreldre ikke er naive, sier Eike.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 10:04:48

Flere kvinner i kommunestyret på Bokn

Det er i Bokn kommune at kvinneandelen er størst i kommunestyrene i Rogaland.

Valg2019: I ni av de 23 rogalandskommunene ble over 40 prosent kvinner valgt inn i høstens valg, viser tall Aftenbladet har innhentet.

Helt på topp er Bokn med en kvinneandel på 47,1 prosent kvinner i kommunestyret.

Kvinner er imidlertid i mange av Rogalandskommunene taperne i kampen om plass i kommunestyret og blir forbigått av menn.

Dårlist ut kommer FNB med 17,6 prosent.

Både Frp (27,9 prosent) og Venstre (28,6 prosent), har også en kvinneandel under 30 prosent.

Midt på tree ligger Høyre (35,9), MDG (33,3) og Sp (33,3), skriver avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 08:01:45

Skader for 20 mill etter ferjebrann

Det er skader for rundt 20 millioner kroner på batteriferja som kom i brann på Halsnøy torsdag.

Ferjebrann: Etter brannen i batteriferja på Halsnøy i Kvinnherad torsdag og eksplosjonen fredag morgen, ble den slept inn til verftet i Ølensvåg. Der har rederiet nå fått en oversikt over skadene.

– Vi snakker nok rundt 20 millioner kroner i reparasjoner, minst, sier regionsjef for ferjer i Norled, Inge Andre Utåker, til NRK.

Han forteller at hele bildekket har bult ut etter eksplosjonen.

Han anslår at det vil ta flere måneder før batteriferja kan være tilbake i trafikk igjen.

Var på vei til kai

Torsdag kveld begynte det å brenne i batterirommet på fergen, som var på vei inn til Sydnes kai på Halsnøy i Kvinnherad i Hordaland, melder Sysla.

Tolv personer var om bord, og to ble sendt til legevakt etter å ha blitt eksponert for røyken.

Brannvesenet sendte inn røykdykkere, men klarte ikke å slukke brannen.

Fredag morgen oppsto en kraftig eksplosjon inne i fergen, og mannskapet ble trukket tilbake, skriver avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 07:31:09

Tunnelen er åpnet igjen

Bømlafjordtunnelen på E 39 ble stengt i forbindelse med bilberging ved 07-tiden i dag morges.

Trafikk: E39 Bømlafjordtunnelen mellom Sveio og Stord ble stengt grunnet bilberging.

Bilberger ble raskt rekvirert og det tok ikke mange minuttene før tunnelen kunne åpne igjen.

Et kvarter senere var tunnelen åpnet for fri trafikk igjen.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 07:15:23

Redningsaksjon på Hardangervidda

En kvinne i 20-årene ble funnet kald men i god behold etter en redningsaksjon på Hardangervidda i natt.

Redningsaksjon: Det ble igangsatt en redningsaksjon på Hardangervidda ved 20-tiden i går kveld.

En kvinne i 20-årene hadde da gått seg vill.

Politiet kalte ut frivillige hjelpemannskaper som tok seg frem til kvinnen ved hjelp av snøscooter og ATV.

Røde Kors-mannskaper fant kvinnen ved midnatt. Hun var da kald, men ved godt mot.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 01:02:37

17-åring anmeldt etter falsk nødmelding

En 17 år gammel gutt kan nå risikere fengselsstraff etter en falsk nødmelding fredag kveld. Det ble igangsatt en større redningsaksjon etter meldingen.

Redningsaksjon: Hovedredningssentralen iverksatte en stor redningsaksjon ved Røvær fredag kveld etter melding om en båt som var i ferd med å gå ned. Utpå natta viste det seg at meldingen var falsk.

Nå er en 17 år gammel gutt anmeldt for å ha sendt inn den falske nødmeldingen.

Gutten har innrømmet forholdet.

Vanligvis straffes misbruk av nødsignal med forelegg. I dette tilfellet risikerer imidlertid gutten fengselsstraff.

Lørdag besluttet politiet at gutten skal anmeldes, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Her har meldingen medført at nødetatene rykket ut til en stor redningsaksjon, og resultatet kan bli både fengselsstraff og erstatningsansvar, sier jourhavende politiadvokat Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 07:31:30

Blodig mann i Etne

En 18 år gammel mann full av blod løp rundt i Etne i natt.

Politisaker: Det var ved 00.10-tiden i natt at politiet fikk inn melding om at en mann løp rundt i Etne full av blod.

– En politipatrulje ble sendt til stedet og de kom i kontakt med vedkommende, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Det var snakk om en 18 år gammel gutt.

– En ambulanse ble sendt til stedet. Gutten blødde fra et sår på hånden, opplyser operasjonslederen.

Patruljen undersøkte hva som hadde skjedd, men det skal ikke være snakk om noe kriminelt og gutten skal ikke være alvorlig skadet.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 00:49:38

Våknet av knuselyder

Politiet ble tilkalt etter at det ble hørt en høy knuselyd utenfor en bolig i Haugesund i natt.

Innbrudd: Det var ved 23.30-tiden at en mann kontaktet politiet etter å ha våknet av en «knuse-lyd» utenfor boligen sin.

– En politipatrulje ble sendt til stedet og fant et knust akvarium på utsiden av huset, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Akvariet var tomt for fisk og hadde blitt stjålet fra fornærmedes uthus.

– Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra stedet før politiet dukket opp, opplyser operasjonslederen.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 00:23:07

Rabiat mann på Stord

Politiet måtte bistå da en mann gikk amok på Stord i natt.

Politisaker: Det var ved 23.50-tiden lørdag kveld at politiet ble sendt til en adresse på Stord.

– Politiet ble tilkalt for å ta seg av en rabiat person, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Det var snakk om en mann i midten av 40-årene.

– Mannen var virker veldig ruset. Vi måtte ta han med i arrest for avrusing, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 00:08:35

Ble annonsert død og promillekjører på Google

Varaordfører, Kenneth Lyng Karlsen dukket plutselig opp som promillekjører, død og “dramaqueen” på Google.

ETNE: I et nyhetssøk på Google dukket Etnes varaordfører som død og mistanke til promille.

– Jeg syns egentlig at det er morsomt, og det er alltid gøy når bilde og tekst ikke henger sammen. Men når det står “Tatt i promille” og “mann omkom” med mitt bilde, så er det jo litt uheldig. Jeg håper Grannar og Google finner ut av det. Jeg kommer ihvertfall til å følge det opp, sier Karlsen til Radio Haugaland.

Daglig leder i Grannar, Arve Skogen sier til NRK at avisen har tatt kontakt med Google om å fjerne saker som ligger i nyhetsfeeden. Årsaken skal være en feilkobling, som gjør at bilde og tekst blir automatisk feil sortert i nyhetsfeeden.

– Det er typisk på notiser og hendelser at dette har skjedd. Nå har vi lagt inn et logobilde for å unngå at dette skal skje igjen, sier daglig leder i Grannar, Arve Skogen til statskanalen.

ddeniazimail@gmail.comDaniel DeNiaziDaniel DeNiaziAv | 12.10.2019 20:19:36

Tidligere butikkansatt svindlet arbeidsgiveren sin

En mann i 20-årene som var tidligere ansatt i en butikk i Sveio, skal ha svindlet arbeidsgiveren sin for nærmere 20.000 kroner.

SVEIO: Mannen jobbet i en butikk i Sveio i en periode på litt over ett år.

Ifølge lokalavisen Vestavind skal mannen ha tilegnet seg penger ved å sende inn fiktive returinnslag og pant.

Da arbeidsgiveren oppdaget mannens aktivitet, mistet han jobben øyeblikkelig, og betalte dermed alle pengene tilbake i ettertid.

I retten ble mannen dømt til 14 dagers betinget fengsel, men siden det var betinget dom slipper han å sone i fengsel, skriver lokalavisen.

Mannen får heller en prøvetid på to år.

I Haugaland tingrett erkjente mannen alle forhold.

ddeniazimail@gmail.comDaniel DeNiaziDaniel DeNiaziAv | 12.10.2019 19:50:25

Ruset bilfører i ulykke

En 18 år gammel mann viste seg å være ruset etter at han kjørte ut av veien og veltet på Karmøy i natt.

Ulykke: Det var klokken 01.36 at nødetatene fikk inn melding om at en bil hadde havnet utenfor veien og havnet på taket i Vestre Veaveg.

Veien ble stengt etter ulykken.

– Fører var en mann på 18 år. Han ble tatt med til sykehuset for en sjekk, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Mannen var våken og fremsto som ruset.

– Det ble tatt blodprøve av ham, opplyser operasjonslederen.

Bilen ble senere på natten tauet vekk og veien åpnet for fri trafikk igjen.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 12.10.2019 02:18:46

Hackere har lekket passordene til 362 norske politifolk

Politimestre, lensmenn og sjefer i politidirektoratet og hundrevis av politifolk over hele landet er blant dem som har fått sine hemmelige passord lekket.

Økonomi og næringsliv: Det skriver Adresseavisen som de siste månedene har hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene som er knyttet til dem.

Opplysningene stammer fra en rekke omfattende datalekkasjer fra flere ulike nettsteder som har vært utsatt for datainnbrudd, hvor hackere har stjålet opplysninger.

Politiets egne systemer er ikke hacket. Epostadressene og passordene har havnet på avveie etter at politifolk har registrert seg med jobbdetaljene på ulike nettsteder, deriblant Dropbox og LinkedIn.

Blant de lekkede passordene fra politifolk er «sommer», «poli10», «tjorven» og «lillepus».

Ifølge Adresseavisen er passordene til over 600.000 nordmenn omfattet av hackingen. Dette gjelder blant annet passordene til norske statsråder, generaler, politimestre, ambassadører og bedriftsledere. I tillegg er hundretusener vanlige nordmenn er berørt, samt brukere over hele verden.

Politidirektoratet opplyser at de vet at «epostadresser knyttet til politiet finnes i slike databaser», men ønsker ikke å svare om omfanget Adresseavisen melder om, er kjent internt.

Også 2.702 mediefolk fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen er blant dem som har fått sine passord lekket ut på nettet.

(©NTB)

uvakt@ntb.noNTBNTBAv | 14.10.2019 21:06:57

AOF Haugaland blir AOF Vestland

AOF Haugaland slår seg sammen med AOF Vestland i Bergen. Hovedkontoret blir i Haugesund.

Næringsliv: Prosessen rundt sammenslåingen med AOF Vestland (tidligere Hordaland/Sogn og Fjordane) har pågått siden før sommeren, forteller daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland til Haugesunds avis.

Det var i forrige uke at det ble holdt årsmøte i henholdsvis Bergen og Haugesund, hvor vedtaket om fusjoneringen ble enstemmig vedtatt.

– I 2018 omsatte AOF Haugaland for rundt 40 millioner og AOF Vestland for rundt 12 millioner, opplyser daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland til avisa.

Fosse forteller at de nå blir en stor og viktig utdanningsaktør, og legger til at det betyr mye at hovedkontoret vil ligge i Haugesund.

– Vi sikrer 25 ledelse- og fagstillinger videre. Samtidig legger dette føringer for ytterligere vekst, sier han til avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 18:48:37

Skjerper sikkerheten på elferjer

Innen kort tid vil det komme nye trygghetråd for batteridrevne ferger. Det varsler Sjøfartsdirektoratet mandag ettermiddag.

Elferjebrannen: Det var torsdag i sist uke at det oppsto brann i batterirommet ombord på batteriferja MF «Ytterøyningen» i Sunnhordland. Fredag morgen oppsto det en kraftig eksplosjon.

Sjøfartsdirektoratet jobber tett med batteriprodusent og rederi for å finne ut hva som skjedde i forbindelse med brannen i batteriinstallasjonen i fergen MF Ytterøyningen torsdag.

De to viktigste anbefalingene som direktoratet går ut med i sikkerhetsmeldingen er nå:

Etter råd fra produsenten Corvus skal batteriinstallasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.

Alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene.

Ingen regler ble brutt

Direktoratet påpeke at rutinene og systemene rundt slukkingen av brannen på MF Ytterøyningen fungerte tilsynelatende bra.

Dette er et område som direktoratet følges opp videre, men brannen ble slukket og evakueringen skjedde på en trygg og god måte, slår de fast i en pressemelding.

Tilrådningene i dagens sikkerhetsmelding gis i en tidlig fase av oppfølgingsarbeidet, og kan endres dersom videre undersøkelser gir grunnlag for det, skrives det.

Direktoratet opplever dialogen med både rederiet og batteriprodusenten som god og åpen. Det gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne ut av hendelsesforløpet, heter det.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 18:37:09

NARKOAKSJON: Maktmisbruk eller forebyggende arbeid?

Det har kommet sterke reaksjoner etter at politiet mandag morgen aksjonerte mot 18 ungdommer i alderen fra 15 år og oppover. Flere av dem ble hentet av politiet på skolen, mistenkt i narkosaker.

Narkoaksjon: Politiet i Haugesund og på Karmøy ransaket og avhørte i dag 18 ungdommer som de mistenker for bruk av narkotika.

Mandag blir ungdom ned til 15-årsalderen hentet på skoler, arbeidsplasser og hjemme for å bli ransaket og avhørt. De blir også bedt om å ta urinprøve, og hjemmene deres blir ransaket.

– De fleste av de 18 ungdommene er ukjente for politiet fra før, derfor har vi denne aksjonen for å ha fokus på de nye misbrukerne. Vi har fått opprettet straffesaker på samtlige og fått beslutning om ransaking, sier Laila Kristin Eike, leder av avsnitt for generell etterforskning ved Haugesund politistasjon til VG.

– Maktmisbruk fra staten

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, reagerer på at ungdom hentes på skolen.

– Det er ganske tydelig at rettssikkerhet ikke er like viktig for mindreårige som for voksne, i hvert fall ikke når det settes opp mot rusforebygging, sier han til VG.

Ungdomsorganisasjonen er for legalisering av alle narkotiske stoffer. Ungdomsorganisasjonen skapte debatt da de stilte i skoledebatter med «Legalize it»-materiell.

– Justisministeren har slått fast at politiet ikke kan drive narkorazzia mot elever, men politiet gjør det uansett. Både skoleelever og mindreårige skal skjermes fra maktmisbruk fra staten. Det ser det ut til at det glemmes litt for ofte, sier han til avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 13:54:01

Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot

Singapore-selskapet Wirana Shipping har fått en bot på 7 millioner kroner av Økokrim for å ha forsøkt å smugle skipet Tide Carrier ut av Norge.

Kriminalitet og rettsvesen: Boten er allerede betalt, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Selskapet forsøkte i februar 2017 å seile skipet Tide Carrier fra Høylandsbygd i Kvinnherad til opphogging på en strand i Gadani i Pakistan – uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Selskapet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. var såkalt «commercial manager» for seilasen og bestemte hvor den skulle gå til, hvilket formål og hvordan den skulle gjennomføres. Selskapets virksomhet er blant annet å kjøpe opp utrangerte skip og selge dem til opphoggingssteder på strendene i India og Pakistan.

Tide Carrier hadde ligget ti år i opplag før seilasen.

Etter to dager fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Forelegget omfatter flere tilfeller av uriktig forklaring til offentlig myndighet. Det omfatter også brudd på forurensningsloven ut fra den forurensningsfare seilasen innebar. Ifølge Kystverket var det overhengende fare for akutt forurensning da skipet kom i drift. På skipets tanker var det blant annet 1.500 kubikkmeter oljeholdige væsker.

Miljødirektoratet innga anmeldelse i saken i april 2017 og Kystverket i mai 2017. Saken har vært etterforsket sammen med Vest politidistrikt.

Miljødirektoratet sier at de er glade for at Økokrim har straffet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd.

– Vi er veldig fornøyd med at Økokrim straffer eierne av lasteskipet Carrier. Det sender et tydelig signal til shippingbransjen om at forsøk på eksport av skip til ulovlig opphogging (beaching) er straffbart, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

(©NTB)

uvakt@ntb.noNTBNTBAv | 14.10.2019 13:22:02

Trafikkulykke i tunnelen

En personbil og en lastebil støtte sammen inne i Bømlafjordtunnelen mandag formiddag. Tunnelen ble deretter stengt i halvannen time.

Ulykke: Bømlafjordtunnelen ble stengt ved 10.50-tiden mandag formiddag etter melding om trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil.

– Ulykken skjedde i sørgående kjøreretning – mot Sveio, opplyser veitrafikksentralen.

Trafikken stoppet opp etter ulykken og nødetatene ble sendt til stedet.

– Personbilen skal ha kjørt inn i siden på lastebilen, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Fører og passasjer i personbilen er fraktet til legevakt for sjekk og behandling, men ingen av dem ble alvorlig skadet.

Bilberger ble rekvirert og tunnelen kunne åpne igjen for fri ferdsel ved 11.25-tiden.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 10:55:03

Stor konferanse om narkotika i Haugesund

Forebygging, kriminalitets- og narkotikabekjempelse i Norge er tema når Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) til helgen arrangerer sin årlige utdanningskonferanse i Haugesund.

Narkotika: Fredag 18. – søndag 20. oktober arrangerer Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) sin årlige utdanningskonferanse på Scandic Maritim i Haugesund.

Det ventes i overkant av 350 deltakere til konferansen som er den største og viktigste konferansen for alle i justissektoren som arbeider med forebygging, kriminalitets- og narkotikabekjempelse i Norge.

Både statssekretær i Justisdepartementet Thor Kleppen Sættem, Politidirektør Benedicte Bjørnland, Riksadvokat Tor-Aksel Busch, divisjonsdirektør toll, Heidi Eidskog og Politimester Hans Vik m. fl. kommer.

De vil være blant de som holder innlegg under åpningen av konferansen som finner sted på Scandic Maritim, fredag 18.10.19 klokken 13.30.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 10:44:31

Narkotikaaksjon rettet mot ungdommer

Politiet gjennomfører i dag en planlagt narkotikaaksjon rettet mot ungdommer i alderen 15 år og oppover.

Politisaker: Dette er en aksjon for forebygging av rusmisbruk blant ungdom i Haugesund og på Karmøy.

Dagens aksjon skjer etter at politiet opprettet straffesaker mot 18 personer som tidligere ikke var omhandlet med narkotikasaker.

Haugaland tingrett ga beslutning om ransaking hos ungdommene, fordi det var skjellig grunn til mistanke om bruk av narkotika.

– Bakgrunnen for mistanken og aksjonen er opplysninger politiet fikk i arbeidet med en annen narkotikasak som ble avdekket tidligere i år, sier Laila Kristin Eike, leder av avsnitt for generell etterforskning ved Haugesund politistasjon.

Ungdommene har i dag blitt oppsøkt hjemme, på skole eller arbeidssted og tatt inn for avhør. Det er også tatt urinprøver og gjennomført ransakinger – blant annet på bopel.

– Det vil ta litt tid før vi har det endelige resultatet av aksjonen, sier avsnittslederen.

Forebygging

Denne aksjonen gir politiet muligheten til å avdekke om ungdommene for eksempel har et vedvarende rusproblem.

Det gir også muligheter for politiets forebyggende avsnitt, foreldre
og eventuelt barnevern å sette inn nødvendige tiltak for å stanse rusbruken.

– Ungdommer (U-18) er en prioritert gruppe hos politiet, og vi ønsker å forebygge bruk av narkotika blant ungdommene våre. Det er den viktigste årsaken til dagens aksjon, opplyser Eike.

Hun oppfordrer foreldre til å engasjere seg i ungdommene sine.

– Et mindretall av ungdommene bruker narkotika, men samtidig vet vi at narkotika ikke er uvanlig i vårt nærmiljø. Derfor er det viktig at foreldre ikke er naive, sier Eike.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 10:04:48

Flere kvinner i kommunestyret på Bokn

Det er i Bokn kommune at kvinneandelen er størst i kommunestyrene i Rogaland.

Valg2019: I ni av de 23 rogalandskommunene ble over 40 prosent kvinner valgt inn i høstens valg, viser tall Aftenbladet har innhentet.

Helt på topp er Bokn med en kvinneandel på 47,1 prosent kvinner i kommunestyret.

Kvinner er imidlertid i mange av Rogalandskommunene taperne i kampen om plass i kommunestyret og blir forbigått av menn.

Dårlist ut kommer FNB med 17,6 prosent.

Både Frp (27,9 prosent) og Venstre (28,6 prosent), har også en kvinneandel under 30 prosent.

Midt på tree ligger Høyre (35,9), MDG (33,3) og Sp (33,3), skriver avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 08:01:45

Skader for 20 mill etter ferjebrann

Det er skader for rundt 20 millioner kroner på batteriferja som kom i brann på Halsnøy torsdag.

Ferjebrann: Etter brannen i batteriferja på Halsnøy i Kvinnherad torsdag og eksplosjonen fredag morgen, ble den slept inn til verftet i Ølensvåg. Der har rederiet nå fått en oversikt over skadene.

– Vi snakker nok rundt 20 millioner kroner i reparasjoner, minst, sier regionsjef for ferjer i Norled, Inge Andre Utåker, til NRK.

Han forteller at hele bildekket har bult ut etter eksplosjonen.

Han anslår at det vil ta flere måneder før batteriferja kan være tilbake i trafikk igjen.

Var på vei til kai

Torsdag kveld begynte det å brenne i batterirommet på fergen, som var på vei inn til Sydnes kai på Halsnøy i Kvinnherad i Hordaland, melder Sysla.

Tolv personer var om bord, og to ble sendt til legevakt etter å ha blitt eksponert for røyken.

Brannvesenet sendte inn røykdykkere, men klarte ikke å slukke brannen.

Fredag morgen oppsto en kraftig eksplosjon inne i fergen, og mannskapet ble trukket tilbake, skriver avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 07:31:09

Tunnelen er åpnet igjen

Bømlafjordtunnelen på E 39 ble stengt i forbindelse med bilberging ved 07-tiden i dag morges.

Trafikk: E39 Bømlafjordtunnelen mellom Sveio og Stord ble stengt grunnet bilberging.

Bilberger ble raskt rekvirert og det tok ikke mange minuttene før tunnelen kunne åpne igjen.

Et kvarter senere var tunnelen åpnet for fri trafikk igjen.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 07:15:23

Redningsaksjon på Hardangervidda

En kvinne i 20-årene ble funnet kald men i god behold etter en redningsaksjon på Hardangervidda i natt.

Redningsaksjon: Det ble igangsatt en redningsaksjon på Hardangervidda ved 20-tiden i går kveld.

En kvinne i 20-årene hadde da gått seg vill.

Politiet kalte ut frivillige hjelpemannskaper som tok seg frem til kvinnen ved hjelp av snøscooter og ATV.

Røde Kors-mannskaper fant kvinnen ved midnatt. Hun var da kald, men ved godt mot.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 14.10.2019 01:02:37

17-åring anmeldt etter falsk nødmelding

En 17 år gammel gutt kan nå risikere fengselsstraff etter en falsk nødmelding fredag kveld. Det ble igangsatt en større redningsaksjon etter meldingen.

Redningsaksjon: Hovedredningssentralen iverksatte en stor redningsaksjon ved Røvær fredag kveld etter melding om en båt som var i ferd med å gå ned. Utpå natta viste det seg at meldingen var falsk.

Nå er en 17 år gammel gutt anmeldt for å ha sendt inn den falske nødmeldingen.

Gutten har innrømmet forholdet.

Vanligvis straffes misbruk av nødsignal med forelegg. I dette tilfellet risikerer imidlertid gutten fengselsstraff.

Lørdag besluttet politiet at gutten skal anmeldes, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Her har meldingen medført at nødetatene rykket ut til en stor redningsaksjon, og resultatet kan bli både fengselsstraff og erstatningsansvar, sier jourhavende politiadvokat Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til avisa.

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 07:31:30

Blodig mann i Etne

En 18 år gammel mann full av blod løp rundt i Etne i natt.

Politisaker: Det var ved 00.10-tiden i natt at politiet fikk inn melding om at en mann løp rundt i Etne full av blod.

– En politipatrulje ble sendt til stedet og de kom i kontakt med vedkommende, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Det var snakk om en 18 år gammel gutt.

– En ambulanse ble sendt til stedet. Gutten blødde fra et sår på hånden, opplyser operasjonslederen.

Patruljen undersøkte hva som hadde skjedd, men det skal ikke være snakk om noe kriminelt og gutten skal ikke være alvorlig skadet.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 00:49:38

Våknet av knuselyder

Politiet ble tilkalt etter at det ble hørt en høy knuselyd utenfor en bolig i Haugesund i natt.

Innbrudd: Det var ved 23.30-tiden at en mann kontaktet politiet etter å ha våknet av en «knuse-lyd» utenfor boligen sin.

– En politipatrulje ble sendt til stedet og fant et knust akvarium på utsiden av huset, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Akvariet var tomt for fisk og hadde blitt stjålet fra fornærmedes uthus.

– Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra stedet før politiet dukket opp, opplyser operasjonslederen.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 00:23:07

Rabiat mann på Stord

Politiet måtte bistå da en mann gikk amok på Stord i natt.

Politisaker: Det var ved 23.50-tiden lørdag kveld at politiet ble sendt til en adresse på Stord.

– Politiet ble tilkalt for å ta seg av en rabiat person, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Det var snakk om en mann i midten av 40-årene.

– Mannen var virker veldig ruset. Vi måtte ta han med i arrest for avrusing, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Twitter

post@egilsolberg.noEgil M SolbergEgil M SolbergAv | 13.10.2019 00:08:35

Ble annonsert død og promillekjører på Google

Varaordfører, Kenneth Lyng Karlsen dukket plutselig opp som promillekjører, død og “dramaqueen” på Google.

ETNE: I et nyhetssøk på Google dukket Etnes varaordfører som død og mistanke til promille.

– Jeg syns egentlig at det er morsomt, og det er alltid gøy når bilde og tekst ikke henger sammen. Men når det står “Tatt i promille” og “mann omkom” med mitt bilde, så er det jo litt uheldig. Jeg håper Grannar og Google finner ut av det. Jeg kommer ihvertfall til å følge det opp, sier Karlsen til Radio Haugaland.

Daglig leder i Grannar, Arve Skogen sier til NRK at avisen har tatt kontakt med Google om å fjerne saker som ligger i nyhetsfeeden. Årsaken skal være en feilkobling, som gjør at bilde og tekst blir automatisk feil sortert i nyhetsfeeden.

– Det er typisk på notiser og hendelser at dette har skjedd. Nå har vi lagt inn et logobilde for å unngå at dette skal skje igjen, sier daglig leder i Grannar, Arve Skogen til statskanalen.

ddeniazimail@gmail.comDaniel DeNiaziDaniel DeNiaziAv | 12.10.2019 20:19:36

Tidligere butikkansatt svindlet arbeidsgiveren sin

En mann i 20-årene som var tidligere ansatt i en butikk i Sveio, skal ha svindlet arbeidsgiveren sin for nærmere 20.000 kroner.

SVEIO: Mannen jobbet i en butikk i Sveio i en periode på litt over ett år.

Ifølge lokalavisen Vestavind skal mannen ha tilegnet seg penger ved å sende inn fiktive returinnslag og pant.

Da arbeidsgiveren oppdaget mannens aktivitet, mistet han jobben øyeblikkelig, og betalte dermed alle pengene tilbake i ettertid.

I retten ble mannen dømt til 14 dagers betinget fengsel, men siden det var betinget dom slipper han å sone i fengsel, skriver lokalavisen.

Mannen får heller en prøvetid på to år.

I Haugaland tingrett erkjente mannen alle forhold.

ddeniazimail@gmail.comDaniel DeNiaziDaniel DeNiaziAv | 12.10.2019 19:50:25