Menu
Arkivfoto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

Vil ha ny vei til Kolnes nå

Senterpartiet på Karmøy tar til orde for å forskuttere finansieringen av ny Eikjeveg før oppstarten av innkreving til den nye Bypakken. Karmøylista hadde samme forslag.

Av Egil M Solberg | 31.05.2023 08:09:00

Politikk: Senterpartiet fremmer nå et forslag til hvordan kommunen kan forskuttere penger til bygging av ny Eikjeveg, med oppstart allerede i år.

Karmøylista hadde bygging av samme vei med i sitt budsjettforslag, men ble nedstemt av blant annet Senterpartiet på Karmøy. Det opplyser Lillian Levik Løndalen, andrekandidat i Karmøylista til Radio Haugaland.

– Karmøylista hadde veien i forslag til budsjett 2022 og hadde vi fått flertall så hadde den vært påbegynt. Hadde de to i Høyre som stemte i mot sitt eget budsjett vært lojale hadde vi vunnet frem. Hadde SP støttet oss eller møtt oss på våre poster kunne vi fått den bygget, informerer hun.

Vedtaket om Bypakke har tydeligvis fått Senterpartiet på Karmøy til å snu.

Bakgrunnen er at Kolnes trenger ny, sikker vei. Haugalandet trenger flere innbyggere, byggebransjen trenger flere oppdrag. Slik fremkommer det i en pressemelding i dag.

– Vi har ikke tid til å vente lenger. Karmøy har vedtatt å bli med i Bypakken, men den skal ikke starte før 2025. Vi vil ha utvikling på Kolnes før dette, heter det i en melding fra lokalpartiet.

«Karmøy kommune har fått betydelig større inntekter enn budsjettert fra Haugaland kraft. Hele 157,2 millioner utbetales til Karmøy kommune. I tillegg ble det utbetalt 52 millioner i ekstraordinært utbytte i 2022. Totalt 209 millioner.

I tillegg har Karmøy kommune betydelig lavere utgifter på strøm enn budsjettert i år.»

Det er noen av disse midlene Senterpartiet nå foreslår å bruke til forskuttering av prosjektet. Etterhvert som innkrevingen starter om 2 år, blir pengene tilbakebetalt kommunen.

Flere nyheter: