Menu

Varsel om styrtregn

Det er sendt ut varsel om styrtregn for sørvestlandet fra i formiddag og frem til sent i kveld.

Av Egil M Solberg | 04.07.2022 09:49:50

Varsel: Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 15 mm/1t.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Det er også fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp, samt lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Flere nyheter: