Menu

1 av 2 næringsdrivende har ikke levert skattemeldingen

Halvparten av de næringsdrivende i Hordaland og Rogaland har enda ikke levert skattemeldingen. Fristen er i morgen, 31. mai. De som ikke leverer innen fristen risikerer dagbøter.