Menu

Får svindelbrev i posten

Flere innbyggere på Haugalandet og i Sunnhordland har i senere tid mottatt brev fra noen som hevder at du ulovlig har lastet ned filmer og må betale erstatning til et oppgitt kontonummer.

Regjeringen spør Brussel om lov til trygdekutt

Skepsisen var stor i Venstre, men nå har regjeringen spurt EFTAs overvåkingsorgan ESA om det er lov for Norge å kutte i trygdeytelser som sendes ut landet.

Helbredelse via brev

Folk som er sykmeldte blir ofte friske når Nav sender brev til dem. Det viser en ny undersøkelse.