Menu
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt Statsministerens kontor en rekke spørsmål knyttet til hvilke habilitetsvurderinger som ble gjort av tidligere statsminister Erna Solberg i forbindelse med aksjekjøpene til hennes ektemann Sindre Finnes. Tirsdag kom svaret fra SMK. Foto: Javad Parsa / NTB

Statsministerens kontor konkluderer ikke om Solbergs habilitet

Statsministerens kontor har ikke ansvar for å følge med på ektefellers aksjekjøp, skriver SMK i sitt svarbrev til kontrollkomiteen på Stortinget.

Av NTB | 03.10.2023 13:02:48

Økonomi og næringsliv: Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt en rekke spørsmål til Statsministerens kontor (SMK), blant annet om hvordan de fulgte opp aksjehandlene til Solbergs ektemann Sindre Finnes. Tirsdag kom svaret.

– Statsministerens kontor har ikke gjort noen gjennomgang av saker der tidligere statsminister Solberg kan ha vært inhabil som følge av Finnes’ aksjer, skriver SMK i brevet.

De viser til at dokumentene fra Solbergs regjeringsperiode er overlevert til Riksarkivet, og at Høyre-lederen må gi samtykke dersom de skal gjennomgås av SMK.

Samtidig minner SMK om at avgjørelsene er gyldige dersom Solberg ikke var kjent med ektemannens eierinteresser.

– Statsministerens kontor har verken myndighet til eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer. Videre vil det uansett være den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet, heter det i brevet.

SMK bestrider også Solbergs vurdering av hva som skal til for å være inhabil.

– Det har aldri eksistert en fast grense for hvor stor en eierpost i et selskap skal være for å ha betydning for habilitetsvurderingen, skriver SMK i brevet.

Da Solberg var statsminister, mente hun at det var greit å arbeide med saker knyttet til aluminiumselskapet Norsk Hydro. Det til tross for at hun visste at ektemannen Sindre Finnes eide aksjer for over 50.000 kroner i selskapet. Hun begrunnet vurderingen med at beløpet var under grensen for habilitet.

– Statsministerens kontor har ikke skriftlige nedtegnelser som viser at kontoret ble involvert i å vurdere Solbergs habilitet i konkrete saker av betydning for Norsk Hydro ASA, skriver SMK.

Det har blitt stilt spørsmål ved om Solberg var inhabil i et konkret vedtak som regjeringen gjorde i 2016, som fikk stor betydning for Hydro, skriver E24.

Lovendringen Solberg var med å fatte, muliggjorde at Hydro, som etablerte et felles kraftselskap med Lyse som hovedeier høsten 2020, kunne ta ut kraft i stedet for finansielt utbytte. Kraften kom fra kraftverkene Røldal-Suldal.

– Det blir veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger. Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier Almeland til NTB.

– Dette er svar som etter min og Venstres vurdering vil bli sentrale for kontrollkomiteens prosess når vi nærmer oss høringene senere i høst og senere skal trekke konklusjoner i saken, sier han videre.

– Det kommer fram at det ikke ble gjort skriftlige vurderinger av Erna Solbergs habilitet i forbindelse med ektemannens aksjehandel. Det er fortsatt uvisst om hun noen gang har bedt om at hennes habilitet blir vurdert. Det er ødeleggende for tilliten til demokratiet at vi ikke har oversikt over habilitetsbruddene til Erna Solberg, sier Aydar.

– Ut fra det skriftlige materialet framstår det som om Høyres statsminister har holdt eget embetsverk på en armlengdes avstand og at dette «vi-et» hun hevder har vurdert hennes habilitet, i realiteten kun er henne selv, fortsetter Rødt-politikeren.

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. I samme periode gjorde ektemannen Sindre Finnes over 3600 aksjehandler i norske selskaper. Solberg har innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

SMK understreker at det er den enkeltes ansvar å ha oversikt over sine egne økonomiske forhold.

I brevet fra SMK går det også fram at det ikke er funnet skriftlige vurderinger av Solbergs habilitet i forbindelse med saker om Norsk Hydro, melder TV 2.

Svaret fra SMK gjør det «ganske klart» at Erna Solberg kan ha vært inhabil i flere saker da hun var statsminister, sier kontrollkomiteens saksordfører Grunde Almeland (V).

Rødts Seher Aydar påpeker at Solberg selv er den eneste som kan svare på egne habilitetsbrudd.

Flere nyheter: