Menu

Skogbrannfare på gult nivå

Det er nå stor brannfare i skog og mark. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Av Egil M Solberg | 07.06.2023 12:36:24

Brannfare: Varselet fra Meteorologisk Institutt gjelder for deler av Rogaland og Hordaland

Vær forsiktig med åpen ild, er oppfordringen.

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Det vil være lokal skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør.

Flere nyheter: