Menu
Forskingsteknikar Kaja A. Fjeldheim og prosjektleiar Alison Harvey, begge frå Havforskingsinstituttet

Nå er det rydding av Etnevassdraget

Havforskingsinstituttet (HI) er i gang med rydding av Etnevassdraget som del av pilotprosjektet til Handelens Miljøfond, Rene Vassdrag.

Av Egil M Solberg | 24.04.2023 18:27:04

Miljø:  Det er Bergen og Omland Friluftsråd som administrerer prosjektet.

Fra nå av og ut året skal baseteamet til HI ansatt ved Etnevassdraget gjennomføre rydding langs heile vassdraget.

Det er primært plastavfall ned til 2.5 cm som skal ryddes, men også annet avfall og mindre villfyllinger nært knytt til elven blir ryddet.

HI er profesjonelle ryddeaktører, og er ansatt for å rydde avfall som kommer med elva. Der elven har flommet og lagt igjen avfall vil det være aktuelt å gå noe lenger ut fra elvekanten.

Flere nyheter: