Menu
Foto: Berit Roald / NTB

Mor og sønn dømt for fiktivt arbeidsforhold

En mor er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt for bedrageri etter å ha registrert arbeidstimer for sønnen, til tross for at han ikke arbeidet i firmaet hvor moren var ansatt som daglig leder.

Av tomas | 03.09.2023 22:12:29

Kriminalitet og rettsvesen: Ifølge tiltalen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett var moren opprinnelig siktet for grovt bedrageri, etter å ha misbrukt sin stilling som daglig leder.

Kvinnen skal ha registrert arbeidstimer for sønnen, til tross for at han ikke arbeidet de aktuelle timene. Sønnen skal ha fått utbetalt lønn på til sammen 80.000 kroner. Både mor og sønn innrømmet skyld i retten, skriver avisen Sunnhordland.

Mangel på bevis
Men retten fant ikke nok bevis for hvor lenge bedrageriet hadde foregått.

«Basert på bevisene i saken, eller kanskje mer nøyaktig mangel på bevis i saken, finner retten det svært vanskelig å fastsette den tidsmessige og beløpsmessige omfanget av bedrageriet. Når all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, kan retten bare legge til grunn det faktum som er erkjent av de tiltalte,» står det i dommen.

Retten landet dermed på kvinnens egen vurdering av omfanget av bedrageriet, som hun mente hadde foregått i et halvt år. Retten fant det bevist at bedrageriet var på 4.000 kroner. Summen var så lav at retten dømte henne for simpelt bedrageri, og ikke grovt som kvinnen opprinnelig var siktet for.

Fikk strafferabatt
Siden saken har hatt lang liggetid i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) fikk begge strafferabatt.

Moren ble dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, samt saksomkostninger på 2.000 kroner. Sønnen fikk en bot på 7.000 kroner og 1.500 kroner i saksomkostninger.

 

Flere nyheter: