Menu
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Mistanke om laksevirus på Tysnes

Mattilsynet har sendt ut varsel for mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Djupevika i Tysnes.

Av Egil M Solberg | 27.01.2023 07:24:24

Mattilsynet: Lerøy Vest 2 AS driv med oppdrett av laks på lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analysar gjennomført ved Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfellet.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må visa nødvendig varsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, heter det i varselet.

Flere nyheter: