Menu
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Klart for strømstøtte i Karmøy

Nå er det klar for strømstøtte i Karmøy kommune. Lokale bedrifter kan få opptil kr. 1,60 pr kWh kompensert for strømforbruket i 2. halvår i fjor.

Av Egil M Solberg | 14.02.2023 23:20:14

Strømkrise: Kommunestyret har vedtatt hvordan Karmøy kommune skal støtte lokalt næringsliv som sliter med høye strømregninger.

Karmøy kommune har satt av 10 millioner kroner som skal brukes til å støtte lokalt næringsliv.

Mandag ble vilkår for fordeling vedtatt i kommunestyret. Det er lagt vekt på å utarbeide støtteordning som er enkel både å søke på og behandle administrativt, basert på merkostnaden i strømforbruket i 2. halvår 2022.

Grovt sett, er det lagt opp til at virksomheter som fyller kravene til støtte, kan få 1,60 kroner pr. kWh de forbrukte fra 1. juli til 31. desember.

Dersom de har fått nasjonal strømstøtte, trekkes dette fra. Hver bedrift kan få opptil 200 000 kroner.

Små og mellomstore bedrifter med omsetning under 50 millioner kroner vil bli prioritert, fordi en antar at større virksomheter vil ha større evne til å komme seg gjennom «strømpriskrisen».

Virksomheter i utsatte bransjer vil også bli vektlagt framfor virksomheter i bransjer som er mindre påvirket.

Det forutsettes at summen av alle søknadene ligger innenfor rammen på 10 millioner. Hvis ikke, kan det bli aktuelt med forholdsmessig avkortning, melder Karmøy kommune.

Flere nyheter: