Menu
I Leirvik havn er det etablert fem lynladere for både elbiler og elfartøy. FOTO: Eviny / NTB

Første lynladere for både bil og fartøy på Stord

Tirsdag 18. juni åpner Plug det raskeste ladeanlegget både til lands og vanns i Stord kommune.

Av Egil M Solberg | 13.06.2024 13:04:16

Samfunn: På Leirvik kan både elbiler og elektriske fartøy lade på de fem lynladerne som leverer inntil 250 kW hver. Vestland fylkeskommune støtter prosjektet med nær en million kroner.

Fremtiden er elektrisk

– Dette vil bety mye både for bilister og båteiere. Mangel på ladestasjoner er den største barrieren mot at bedrifter og privatpersoner investerer i elektriske fartøy. Vi er nå i ferd med å bygge et nettverk av ladere som holder verdensklasse på hastighet.

– I nærheten av Leirvik har vi allerede bygget ladeanlegg på Storebø i Austevoll kommune, Våge i Tysnes kommune og Rosendal i Kvinnherad kommune. Vi har store planer om å fortsette å bygge nye anlegg i Vestland og langs hele norskekysten, sier Bjørn Hønsi Følling, leder for Maritim lading i Plug, et selskap som er eid av Eviny.

Plug vil gjøre det lettere å eie elektriske fartøy. Følling sammenligner markedet for lading av elektriske fartøy med elbiler for ti år siden. En stund har det vært flere ladere enn elfartøy, men dette er i ferd med å endre seg.

– Vi ser en økende interesse for å investere i elfartøy. Stord kommune har en del næringsfartøy i tilknytning til fiske, havbruk og annen maritim næring. Disse fartøyene kan bli elektriske, og vil ha behov for lading året rundt, sier Følling.

Ladetilbudet som miljøgevinst

Havnen på Leirvik har allerede et landstrømsanlegg for større fartøy, og får nå også mulighet for å tilby lading til elektriske fartøy i havna.

– Dette er framtiden for havner. Vi må kunne tilby både landsstrøm og lading til fartøy som har landligge i havnen, sier havnesjef Inge Espenes.

– Flere havbruksselskaper i Sunnhordland har i dag flere hybride servicebåter og har også planer om å ta i bruk rene elfartøyer. Dette viser hvor viktig det er at infrastrukturen for lading av servicebåter er på plass for å legge til rette for det grønne skiftet som skjer innen havbruk og annen maritim næring, sier Følling.

Mange har etterspurt lading for elbil ved havnen, og det nye ladeanlegget vil ha tre ladestolper for kjøretøy og to for fartøy. Alle har CCS2-kontakt og en CHAdeMo. I tillegg er det også installert 2 ladere for normallading ute på en av bryggene, samt stikkontakter for landsstrøm både for 400V og 230V.

– Hele havneområdet blir mer attraktivt for alle brukerne når dette nye ladeanlegget komplementerer servicetilbudet i Leirvik havn. Ladetilbudet vil trekke til seg flere brukere av området, samtidig som vi kan tilby bærekraftige løsninger som vil gagne miljøet, sier Følling.

Åpningsdag med sjøtur

På åpningsdagen 18. juni kan besøkende også få en tur på sjøen med en elbåt. Dette er en spennende mulighet til å oppleve fremtidens båtliv på nært hold.

Ønsker kontakt med andre som vil ha ladeanlegg
Plug ønsker å bygge ut flere ladeanlegg og vil gjerne ha kontakt med kommuner, havneeiere og andre som ønsker utbygging av nødvendig infrastruktur for lading. Plug tar alle kostnader for installasjon og drift.

Flere nyheter: