Menu
Hodepine. epilepsi Image by wayhomestudio on Freepik
Image by wayhomestudio on Freepik

Epileptikere utestengt fra sommerleir på Bømlo

Kommuneoverlegen på Bømlo stiller seg uforstående til argumentene som blir brukt for å nekte personer med epilepsi å delta på sommerleir for utviklingshemmede. Kommuneoverlegen i Bergen står på sitt.

Av tomas | 08.06.2024 20:29:33

Bømlo: Kommuneoverlegen og ordføreren på Bømlo stiller seg uforstående til argumentene som blir brukt for å nekte personer med epilepsi å delta på kommunens årlige ferie for voksne med utviklingshemming. Epilepsiforbundet mener at dette er diskriminering.

Flere brukere med epilepsi har blitt utestengt fra dette ferietilbudet, noe som har utløst sterke reaksjoner. Jørn Sibeko, assisterende generalsekretær i Epilepsiforbundet, anklager Bergen kommune for systematisk diskriminering av personer med epilepsi. Det skriver BA.

– Dette er folk som har deltatt på denne leiren i årevis uten hendelser. Det er helt urimelig, sier han.

Han understreker at epilepsi er en diagnose med et bredt spekter, fra de som har store hjelpebehov til de som lever normalt ved hjelp av medisiner. Sibeko mener at de som har fått avslag ikke har høyere risiko eller behov for helsehjelp enn andre deltakere.

– Det er diskriminerende å utestenge mennesker på grunn av diagnosen deres, sier han.

Forsvarer beslutningen
Kommuneoverlegen i Bergen, Trond Egil Hansen, forsvarer beslutningen. Han sier at personer med epilepsi er utestengt fordi de alltid vil ha en viss risiko for anfall.

– Kriteriene for deltagelse er at man ikke trenger helsepersonell eller våken nattevakt. Dette er nødvendig for å sikre at tilbudet er forsvarlig og innenfor akseptabel risiko for kommunen, forklarer Hansen.

Han påpeker at risikoen for anfall øker ved endringer i døgnrytme eller rutiner, og at riktig medisinsk behandling ved anfall er avgjørende. Påstanden fra Epilepsiforbundet om systematisk diskriminering tilbakeviser han ved å si at kriteriene innebærer forskjellsbehandling ut fra behov for helsepersonell eller våken nattevakt.

Flere av dem som har fått avslag, og som BA har intervjuet, har ikke behov for kontinuerlig helsehjelp. BA har forsøkt å få flere kommentarer fra Hansen, men har ikke fått svar.

Rune Markhus, nevrofysiolog ved Spesialsykehuset for Epilepsi, mener at kommunelegen overdriver faren ved å ha epilepsi.

– Risikoen for anfall hos personer som har vært anfallsfrie over ett år og bruker medisiner er lav nok til at de kan kjøre bil, sier han.

Kommuneoverlege Hansen understreker at reglene for ferietilbudet og førerkort er forskjellige. Ingen av dem som har fått avslag har førerkort, så vidt han kjenner til. Markhus kritiserer at vurderingene er standardiserte og ikke tilpasset individene det gjelder.

– Individuell risiko må alltid vurderes. Hvis kommuneoverlegen ikke har gjort dette, bør han sette seg inn i pasientenes anfallssituasjon, sier han.

Kommuneoverlege i Bømlo, Anne Marit Særsten Halvorsen, mener det ikke er farligere å ha epilepsi i Bømlo enn andre steder.

– Vi har god akuttberedskap og håndterer epilepsianfall både i ambulanse, ved legevakten og på Stord sjukehus, sier hun til avisen.

Hun forstår at stabilitet i hverdagen er viktig for å unngå anfall, men mener det er synd hvis noen tror helseberedskapen i Bømlo er dårlig.

Hansen sier at vurderingen av risiko for fremtidige hendelser er basert på tilgangen til helsepersonell, og at antall anfallsfrie år ikke er avgjørende. Varaordfører i Bømlo, Ragnfrid Sønstabø, garanterer for god helsehjelp til deltakerne på leir og avviser påstanden om dårlig helsehjelp i Bømlo som tull.

– Vi har god legedekning, egen legevakt og kort vei til Stord sjukehus, sier hun.

Flere nyheter: