Menu
Den nye bensinblandingen E10 vil etter hvert fase ut 95 oktan. Har du en gammel bil må du sjekke om den tåler det nye drivstoffet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

E10-bensin skader eldre biler

E10-bensin kan føre til alvorlige problemer for eldre biler, advarer NAF.

Av Egil M Solberg | 02.07.2024 06:30:34

Drivstoff: E10 inneholder 10 % bioetanol, som kan skade komponenter i eldre kjøretøy.

Eldre biler, spesielt de fra før 2000, er sårbare for korrosjon i drivstoffsystemet på grunn av E10s hygroskopiske egenskaper, som tiltrekker fuktighet. Dette kan resultere i korrosjon i drivstofftanker, rør og innsprøytningsdyser.

Etanolens løsemiddelegenskaper kan også løse opp bunnfall i bensintanken, noe som kan tette dyser og filtre, og føre til motorstopp.

Bensinslanger og forgassere er spesielt utsatt; slanger kan mykne og sprekke, noe som øker brannrisikoen.

NAF anbefaler eiere av eldre biler å unngå E10-bensin og heller bruke etanolfri alternativer som 98 oktan E5-bensin. Han understreker også viktigheten av å kontrollere bensinslanger årlig for å forhindre lekkasjer og brann.

Flere nyheter: