Menu
REKLAME: Haugesund går frem som en av de første byene med digital reklame på gata. Foto: Clear Channel

Byfornyelse eller forsøpling

I Bergen sa politikerne nei til digitale reklameplakater i sentrum og kalte dette forsøpling. I Haugesund er tonen en helt annen. Nå blir det tett med reklame i sentrum.

Av Egil M Solberg | 23.11.2023 07:19:06

Byutvikling: Haugesund ser store forandringer i bybildet takket etter at det ble inngått en ny avtale med reklamebyrået Clear Channel, skriver Haugesunds avis.

Avtalen gir Clear Channel rett til å vise og selge reklame i sentrum og andre områder i byen i 15 år.

Som en del av avtalen fornyes informasjons- og reklamemontre i gågaten med digitale skjermer, det etableres en digital skjerm på Indre kai, skriver avisa.

Som kompensasjon skiftes det ut 37 eksisterende leskur på bussholdeplasser, 18 nye leskur opprettes, og søppelspann moderniseres.

I tillegg får Kirkens Bymisjon en årlig støtte for søppelhåndtering, heter det i meldingen.

Nei i Bergen

Svein Erik Schmall, seksjonsleder i teknisk enhet i Haugesund kommune, ser ifølge Kampanje overgangen til digitale skjermer som en effektivisering av tidligere analoge skjermer i sentrum. Dette digitale skiftet vil spare tid og ressurser samtidig som det er mer miljøvennlig, mener Schmall.

Tina Åsgård, som den gang satt i Bystyret for SV, forklarer.

– Da selskapet forsøkte å inngå en kontrakt med Bergen kommune for 15 år siden oppstod det et folkeopprør mot selskapet, noe som førte til at politikerne snudde i saken. Bakgrunnen var at kulturlivet, bergenserne, politikerne og til og med kirken mente digital reklame ville føre til visuell forurensing av byen, sier hun til Radio Haugaland.

Åsgård forteller videre at retten den gang kom fram til at det er kommunen som bestemmer, og at et stort internasjonalt selskap ikke kan kreve tilgang til byrommet. Etter hvert ble det politisk enighet på tvers av partiene om å terminere avtalen.

Flere nyheter: