Menu
Energipolitisk talsperson i Frp, Terje Halleland, vil regulere eksporten av strøm basert på fyllingsgraden i norske vannmagasin. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Vil ha egne prissoner for eksport av strøm

Fremskritspartiet har nå lagt inn et forslag om egne prissoner for kablene som brukes til eksport av strøm. Dette tiltaket vil kunne brukes for å redusere eksporten av strøm.

Av Egil M Solberg | 09.01.2023 22:35:04

Energipolitikk: Energipolitisk talsmann i FrP Terje Halleland kunne mandag opplyse at partiet hans nå fremmer et forslag om egne prissoner for utenlandskablene.

– Vi har som kjent områder navngitt som NO2 og No5 på Vestlandet. Prisene i hver sone kan være forskjellig. Det er flaskehalser for leveranse av strøm i nettet som gjør at prisene ofte blir høyere på Sør-Vest landet med NO2, forklarer Halleland.

Nå fremmer partiet hans et forslag om egne prissoner for hver av utenlandskablene.

– Basert på fyllingsgraden kan vi da regulere hvor mye kraft vi skal gjøre tilgjengelig for eksport. Slik får kan vi hindre topper med høye strømpriser og sikre forsyningen i eget land, forklarer Halleland.

Han viser også til at andre land i EU allerede har innført tilsvarende tiltak.

– Jeg kan ikke se noen grunn for at vi ikke skal kunne gjøre det samme. Det handler bare om vilje fra Regjeringen, sier Halleland.

Europa er ikke avhengig av strøm fra Norge, påpeker Hwelleland.

– Vi leverer 1500 TWh med gass og 15 TWh (1 %) med strøm. Om vi reduserer strømeksporten når vi har lav vannstand i våre magasiner, er det helt uproblematisk for Europa, sier Halleland.

Vindkraft i tilknytting til vannkraft

Et annet tiltak man kunne vurdert, var å åpne for utbygging av vindkraft i tilknytting til vannkraft.

– Der er områdene allerede regulert for kraftproduksjon, anleggene ligger på høyt til fjells der det blåser mye og infrastrukturen med kraftkabler er allerede på plass, sier Halleland.

Når det da blåser mye og vindkraftproduksjonen er høy, kan noe av denne kraften brukes til å pumpe vann opp i vannmagasinene.

– Dette kan da kraftprodusentene selv regulere ettersom de eier både vannkraft og vindkraft. Egen kraft har da ingen kostnad og kan disponeres slik man finner mest effektivt til en hver tid, forklarer Halleland.

Effektivisering av søknadsprosess

Halleland og FrP vil også ha en forenkling og raskere prosess for etableringen av kraftproduksjon.

– Der må en sette noen begrensinger hva gjelder avstanden til der folk bor, høyde på mastene og inngripen i naturen. Så lene disse grunnleggende vilkårene er oppfylt, burde det være mulig å godkjenne utbygging raskere, sier Halleland.

Han mener også at både grunneiere og kommuner må ha noe igjen for å tilrettelegge for vindkraft.

Flere nyheter: