Menu
Fellesforbundets leder Jørn Eggum er de Arbeiderpartiets landsmøte gå inn for å avvikle selskapet Nye veier. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Veiselskapet Nye veier bør skrotes, mener Rødt og Fellesforbundet

Det statlige veiselskapet Nye veier bør legges inn under Statens vegvesen, mener Rødt og Fellesforbundet.

Av NTB | 05.05.2023 12:34:43

Politikk: – Putt Nye veier tilbake på tuben. Vi trenger ikke to statlige enheter som konkurrerer med hverandre på vei, sier Jørn Eggum til Aftenposten.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er enig.

– Det blir dobbelt så mye byråkrati, dobbelt så mange i ledelsen, ineffektivt og fordyrende, mener han.

Nye veier ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2016 for å få fart på veiutbyggingen. Påstanden om at de gjør veibygging dyrt og ineffektivt, avvises blankt av selskapet selv.

– Nye Veier bidrar til å fornye og effektivisere veisektoren. Vi har utfordret etablerte standarder, funnet nye løsninger i planprosesser og utviklet nye kontrakt- og utførelsesmodeller for veibygging, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann.

I Hurdalsplattformen står det at spørsmålet om veibygging skal utredes. Nye veiers fremtid er en del av dette. Statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, sier at det er for tidlig å si noe om konklusjonen på gjennomgangen av veisektoren.

I en innstilling som Arbeiderpartiets landsmøte skal ta stilling til fredag, åpnes det for endringer i hvordan utbygging og vedlikehold av veier organiseres.

«Fylkeskommunene forvalter store deler av veisektoren, og det er to statlige aktører som begge bygger og vedlikeholder veiene. Dersom den pågående utredningen viser at dagens veiorganisering forvaltes på en lite effektiv og på en kostnadskrevende måte, er det naturlig å se på en endring som gir mere vei for pengene», heter det i innstillingen.

(©NTB)

Flere nyheter: