Menu

Varsel om jord- og flomskredfare

Det er sendt ut varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for Rogaland og deler av Vestland og Agder.

Av Egil M Solberg | 24.07.2023 12:57:41

Farevarsel: Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, heter det i varselet.

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, advares det.

Mye regn øker faren for jord- og flomskred fra tirsdag morgen.

Det ventes lokalt opp mot 60-100 mm/24t. Skredfaren er størst i områdene som får mest nedbør. Bekkeløp i bratte dalsider er særlig utsatt.

Flere nyheter: