Menu
Nevrologer ved Ullevål sykehus ser en økning i antall pasienter som har fått gangvansker eller lammelser, etter omfattende og langvarig misbruk av lystgass. ​Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Ullevål ser flere skader etter langvarig misbruk av lystgass

Nevrologer ved Ullevål sykehus ser en økning i antall pasienter som har fått gangvansker eller lammelser etter omfattende og langvarig misbruk av lystgass. ​

Av NTB | 30.03.2023 06:04:15

Medisin og helse: – Prisen for å ruse seg på lystgass er at hjernecellene tømmes for oksygen, skriver Oslo universitetssykehus i en artikkel om lystgassmisbruket.

I Norge er lystgass lett tilgjengelig, forholdsvis billig, selges lovlig uten aldersgrense, gjerne med mulighet for fruktsmak og er enkelt å bruke. Trenden med misbruk er økende blant unge.

– Vi ser klart en økning i dette problemet. Det er for oss nevrologer helt nytt og noe som er kommet den siste tiden, sier My Vuong Hermansen, overlege ved nevrologisk avdeling ved OUS til NTB.

Hun sier situasjonen er skremmende. Følgeskadene av misbruket er potensielt store og relativt ukjent for helsepersonell.

Hun sier det trolig er store mørketall og mange som ikke går til lege med nerveskader.

– Det er de mest alvorlige vi ser, både på nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling. De har brukt lystgass over lengre tid og i et omfang der de får vedvarende plager. De kan bli bedre om de slutter med lystgass og får tilskudd av vitamin B12, men det er en langsom bedring. Ikke alltid er det fullt reversibelt heller. Flere lever med senskader, sier Hermansen.

– Misbruk av lystgass blant feststemt ungdom har i flere år passert under radaren, skrev han.

Han opplyser til NTB at de har få akutte forgiftninger, og at det er den langvarige bruken med påfølgende kroniske plager som er hovedproblemet.

Det er også et problem at lystgass brukes som rusmiddel ved bilkjøring. Fordi gassen går fort ut av systemet, vil ikke politiet kunne påvise rusmidler om bilfører blir tatt mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det vil ikke være spor etter gassen i blodet lenger.

I Danmark har man nylig satt 18-års aldersgrense for kjøp av lystgass, men i Norge har vi ikke det.

– Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, som utarbeider en rapport for Helsedirektoratet om omfanget av dette. Forhåpentligvis vil det kommer reguleringer snart, sier Hermansen.

Hun understreker at lystgassen man får på sykehus, ikke er den samme som den som selges kommersielt.

– Lystgassen på sykehuset er trygg. Ryggmarg-, hjerne- og nerveskader kommer ved overforbruk over lang tid.

– Vi begynte å få inn pasienter for omtrent ett år siden. Så begynte det å øke, flere kom på sommeren. Vi har sett gradvis økning i antall unge mennesker med nerveskader. Pasientene som kommer til oss, er de med de mest alvorlige nerveskadene. De har fått lammelser, epileptiske krampeanfall, smerter og plager med sensorikk, sier Hermansen.

I et innlegg på Tidsskrift for norsk legeforening i desember advarte avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling mot trenden.

(©NTB)

Flere nyheter: