Menu
Ordfører Sigmund Lier (Ap) i Tysvær. FOTO: YouTube

Tysvær på en grønn gren

– Krigen i Ukraina påvirker oss alle. Norge er blant de 5 prosent rikeste landene på hele kloden. I Tysvær lever vi på den grønne gren, sier ordfører Sigmund Lier (Ap) i sin nyttårstale.

Av Egil M Solberg | 07.01.2023 14:00:55

Nyttårstale: Krigen i Ukraina og høye strømpriser var også tema i talen til ordfører Sigmund Lier i Tysvær i dag. Han poengterte også hvor viktig det nå er med interkommunale samarbeid for å lykkes i å få store industrietableringer til Haugalandet – i det grønne skiftet.

Haugaland næringspark og Aksdal næringspark er begge store næringsområder som har positiv utvikling med stadig nye kontrakter og etableringer. Ordføreren opplyser at han jobber tett både med næringsparkene og Equinor sitt anlegg på Kårstø – hvor det kan bli aktuelt med nyetabering for hydrogenproduksjon.

Ordføreren snakket også om faren for store folkeforflytinger i årene fremover med klimaflyktinger og sammenlignet dette med situasjonen i Norge for 200 år siden, da mange eogså fra Tysvær måtte flykte fra fattigdommen og endte opp i Amerika.

Det blir nå gjort innstramminger i kommunebudsjettene i Tysvær på grunn av fallende skatteinntekter. Dette rammer blant annet skoler og barnehager. Likevel må det gjøres store investeringer, blant annet i ungdomsskole på Frakkagjerd. I Aksdal bygges Helsekvartalet hvor mange helsetjenester samles.

Tysvær og internasjonale CO2-kutt

Ordfører Lier trekker også frem hvordan naturgass fra Kårstø bidrar til formidable kutt i utslipp av CO2. Polen får nå naturgass fra Kårstø, noe som erstatter kullkraft i landet. Reduksjonen i utslipp er på hele 70 millioner tonn CO2 i året. Til sammenligning er Norges totale utslipp 50 millioner tonn CO2 per år i dag.

Lier trakk også frem hvordan Tysvær blir sentral i reduskjonen i utsipp av CO2 med Horisont sin satsing på CO2 lagring på Gismarvik. Skip med CO2 fanget andre steder i Europa kan deponere dette ved kai, før dette blir pumpet ned i trygge resarvoar i Nordsjøen.

Han trakk også frem batteriverdikjede med etablering på Gismarvik og storsatsing på havvind på Haugalandet og i Sunnhordland som eksempler på store industrisatsinger de neste årene – med programmet «Grønt Industriløft» Haugalandet.

Store industrietableringer

Lier poengterte også hvordan disse store industriprosjektene i vår region ville få positive ringvirkninger.

I talen trakk han også frem ny motorvei med E39 som vil gå gjennom Haugalandet og Sunnhordland mellom Rogfast og Hordfast.

Stattnett sine investering med kraftutbygging og høyspentlinjer fra Blåfalli til Gismarvik og havvindutbygging med strøm fra Utsira Nord ble også trukket frem som sentrale for å lykkes med det grønne skiftet og skaffe nok strøm til de store industrietableringene.

Til slutt kunne ordføreren (57) fortelle at dette var hans åttende og siste nyttårstale. Han blir ny daglig leder i Haugaland Vekst i 2024.

Aktuelle intervjuer med Lier på Radio Haugaland

Flere nyheter: