Menu
I Innbyggerundersøkelsen måles blant annet folks tillit til politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Tre av fire har tillit til politiet

72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022. Det er indikasjoner på at tilliten faller.

Av NTB | 23.03.2023 09:44:05

Politikk: Gjennomføringen av den nye undersøkelsen er en del annerledes enn tidligere, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

I den nye undersøkelsen oppgir 78 prosent at tilliten deres til politiet er uendret. Samtidig sier 11 prosent oppgir at de har lavere tillit enn for ett år siden, mens 7 prosent forteller at de har høyere tillit.

– Tillit er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og ikke noe vi kan ta for gitt, men må jobbe for hver dag. Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt, sier politidirektøren videre.

I undersøkelsen oppgir 60 prosent oppgir mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit.

Tre kategorier peker seg ut: Hvordan innbyggerne oppfatter politiets kapasitet og håndtering, enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet og en generell oppfatning av politiet.

Hun mener at Baneheia-saken og Tengs-saken kan ha bidratt til lavere tillit i 2022.

– Flere av dem som sier at de har fått lavere tillit, bor nettopp i Agder, og det er naturlig at så alvorlige saker gir utslag i denne undersøkelsen. Derfor har vi nå igangsatt en av de største granskningene i nyere tid etter Baneheia-saken. Samtidig er det viktig å understreke at bildet er sammensatt, og derfor er det bra at Politidirektoratet skal undersøke dette nærmere, sier Mehl.

Nærmere 90 prosent av innbyggerne oppgir at de føler seg trygge i eget nærmiljø. Andelen som føler seg trygge, er like høy i de sentrale og de minst sentrale kommunene.

– Årets innbyggerundersøkelse viser at tilliten til politiet er fortsatt høy, men vi ser også at en andel oppgir at deres tillit har gått ned i løpet av 2022. Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Norsk politi gjør en god jobb over hele landet som vi skal være stolte av, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt. Høyest er den i Trøndelag (76 prosent) og Oslo (75 prosent), mens folk i Finnmark har lavest tillit (63 prosent). Tendensen stemmer med tidligere undersøkelser.

(©NTB)

Flere nyheter: