Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Tine-konkurrenter kan miste distribusjonstilskuddet

Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet til Tines konkurrenter – stikk i strid med Konkurransetilsynets råd.

Av NTB | 31.03.2023 13:24:10

Økonomi og næringsliv: Landbruksdirektoratet kom før jul med en utredning om tiltakene i meierisektoren. Konkurransetilsynet var en av dem som kom med et høringssvar. De anbefalte da å videreføre alle tiltakene – også distribusjonstilskuddet til Tines melkekonkurrenter – altså Q-meieriene og Rørosmeieriet.

– Normalt er Konkurransetilsynet skeptisk til tilskuddsordninger, men i dette markedet er det et klart behov for tiltak som kan styrke konkurransen. Vi anbefaler derfor videreføring av alle de konkurransefremmende tiltakene, sa konkurransedirektør Tina Søreide da.

Konkurransetilsynet mente det er lite sannsynlig at de små aktørene får endret meieristrukturen vesentlig. Dermed vil de også fremover ha høye ekstrakostnader knyttet til frakt av melk fra meieri til dagligvarekjedenes lagre.

– Et stort mangfold av mindre meierier/osteprodusenter har blant annet dukket opp. Det store flertallet her mottar ikke disse tilskuddene. Det er naturlig at en endret konkurransesituasjon også gir endringer i de konkurransepolitiske tilskuddene. Fokuset må ligge på utfordringene i dagens marked, ikke hvordan det var for tjue år siden, understreker han overfor NTB.

– Prisutjevningsordningen for melk er viktig for at vi skal ha et aktivt landbruk over hele landet. I Hurdalsplattformen sier vi at vi vil bevare ordningen, men gradvis fase ut de konkurransefremmende tiltakene fra ordningen. Forslagene balanserer godt hensynene til konkurranse og det å ha melkeproduksjon i hele Norge, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i pressemeldingen.

Endringene kommer fordi det er utfordringer knyttet til finansiering av ordningen, men samtidig skal store deler av tiltakene videreføres, sier Borch.

– Forslaget som regjeringen nå legger fram, bygger på den siste evalueringen og vil ivareta balansen mellom konkurranse og de langsiktige utfordringene med finansieringen av ordningen.

– fjerne distribusjonstilskuddet

– i jordbruksoppgjøret vil staten komme med forslag rettet mot økologisk melk

– videreføre den særskilte kapitalgodtgjørelsen, men den ekstra stimulansen på fem øre per liter fjernes

Hun mener forslaget kan bety kroken på døra for Rørosmeieriet, Synnøve Finden og Q-meieriene.

– Høyre mener det trengs en helhetlig utredning av prisutjevningsordningen for melk som kan bidra til å sikre langsiktig og forutsigbar konkurranse i meierisektoren, derfor foreslår vi at dette blir en sak for Stortinget, sier hun til NTB.

Forslagene til endring av de konkurransefremmende tiltakene sendes nå på høring. Målet er at endringene kan gjennomføres fra 1. januar 2024, noe Bondelaget mener er et halvt år for sent.

– Endringene bør gjøres fra 1. juli, slik den opprinnelige tidsløypa for utredningen av tilskuddene la grunnlaget for, sier Gimming.

Bondelagsleder Bjørn Gimming er tilfreds med endringen og påpeker at det er konkurranse i melkemarkedet i dag.

Regjeringen foreslår et nytt regelverk for tiltakene som skal styrke konkurransen i meierisektoren.

– å øke satsen for differensierte avgifter og tilskudd fra 27 øre til 30 øre per liter – med et tak på 90 millioner kroner

– Dette er en skuffende dag for alle som er opptatt av lavere priser på dagligvarer. Det regjeringen i praksis nå gjør, er å strupe konkurrentene til Tine, sier Høyres næringspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle.

(©NTB)

Flere nyheter: