Menu
En kvinne i 50-årene er dømt til tre år i fengsel for grov økonomisk kriminalitet. Foto: Lise Åserud / NTB

Tidligere advokatassistent dømt for hvitvasking av 64 millioner kroner

En kvinne i 50-årene er dømt til tre års fengsel for å ha skjult og hvitvasket ektemannens underslag av klientmidler da hun jobbet som advokatassistent for ham.

Av NTB | 17.06.2024 13:03:28

Kriminalitet og rettsvesen: I perioden fra april 2017 til september 2019 skal kvinnen ha bokført regnskapet for enkeltmannsforetaket til ektemannen i Moss, skriver Økokrim i en pressemelding.

Kvinnen er nå dømt for hvitvasking ved å ha skjult 64 millioner kroner av ektemannens underslag av klientmidler.

I straffeutmålingen vektla tingretten at det store beløpet tilsa en streng reaksjon, og retten fant det straffeskjerpende at hun hadde utvist et fast forbrytersk forsett og hadde hatt en egeninteresse i hvitvaskingen.

Det er også brudd på den særlige tilliten som følger med advokatvirksomheten, legger han til.

Kvinnens ektemann ble i 2021 dømt til fem og et halvt år i fengsel for grove underslag av klientmidler og grove bedragerier. Saken gikk som tilståelsessak i Oslo tingrett. Samme domstol avsa dommen mot kvinnen mandag.

Hun nektet ikke for at det tilsynelatende var hennes PC som hadde vært brukt i forfalskningene, men hun fremholdt at det måtte være ektemannen som hadde brukt den. Kvinnen beskrev et advokatkontor der alle hadde tilgang til de andres PC-er og passord.

Kvinnens forsvarer, advokat Tormod Tingstad, skriver i en epost til DN at hans klient er skuffet over ikke å bli trodd i saken, og at de må komme tilbake til å kvinnen eventuelt skal anke dommen.

Ifølge Økokrim ble den uriktige bokføringen gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.

Advokatselskapets klienter skal ha fått tilsendt uriktige regnskapsoversikter og forfalskede kontoutskrifter. Tingretten mener det er bevist at den dømte kvinnen sendte over dette for å gi inntrykk av at klientenes penger var innestående på klientkontoen til enhver tid.

– Saken er grov fordi det gjelder et betydelig beløp og har vært gjennomført over flere år. Saken viser også viktigheten av å slå ned på medhjelpere som ved bruk av villedende informasjon og uriktige dokumenter har bidratt direkte til å dekke over alvorlige straffbare handlinger, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

I retten forklarte kvinnen at hun ikke visste om mannens underslag før noen dager etter at han hadde tilstått det i et møte med Finanstilsynet i 2019, skriver Dagens Næringsliv, som omtalte saken forrige uke.

Advokat-ektemannen skal blant annet ha overført pengene urettmessig til sin egen driftskonto ved at han sørget for fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter.

Flere nyheter: