Menu
Tap av tamrein varierer fra år til år. Foto: Jan Langhaug / NTB

Tap av sau og rein omtrent uendret i 2023 – jerv og gaupe tok flest dyr

Antall sau og lam erstattet i 2022 har gått noe ned fra året før, mens tap av tamrein går noe opp.

Av NTB | 15.03.2023 12:04:10

Kuriosa og kjendiser: Totalt er det utbetalt vel 45 millioner kroner for tapte sauer og lam til rovvilt i 2022, viser nye tall fra Rovbase. 93,5 millioner er utbetalt for tap av tamrein i driftsåret 2021–2022. Jerv og gaupe tok desidert flest sau, mens kongeørn sammen med de to tok flest rein.

Miljødirektør Ellen Hambro sier forebygging i rovviltområder og felling av rovdyr i prioriterte beiteområder fungerer.

– Det er hovedårsaken til at tapene av sau holder seg lave sammenlignet med tidligere år, sier hun i en pressemelding.

Til sammen er 16.100 sau og lam erstattet, 750 færre enn året før. I reindriftsnæringa er 22.800 dyr erstattet som tapt til rovvilt, 75 flere enn året før. Direktoratet presiserer at tap av tamrein varierer mer fra år til år, og at den samme utviklingen ikke ses like tydelig som for sau.

– Det er langt vanskeligere å skille rovvilt og tamrein fordi næringen benytter store landområder både sommer og vinter, som også omfatter forvaltningsområder for rovvilt, primært jerv og gaupe, sier Hambro.

(©NTB)

Flere nyheter: