Menu
Partileder Audun Lysbakken anbefalte landsmøtet om å legge bort sitt tradisjonelle syn på Nato, og i stedet jobbe for nordisk samarbeid innenfor alliansen. Foto: Alf Simensen / NTB

SV vedtar linjeskifte – skal ikke lenger jobbe for Nato-utmelding

SV legger bort kravet om at Norge skal melde seg ut av Nato. Landsmøtet har vedtatt et historisk linjeskifte for partiet.

Av NTB | 18.03.2023 13:24:24

Krig og konflikter: Den sikkerhetspolitiske uttalelsen som fikk flertall lørdag, går inn for å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor Nato.

122 delegater gikk inn for formuleringen som innebærer at partiet ikke lenger jobber for en utmelding, mens 90 stemte imot.

Motstanden mot Nato-medlemskap har vært sentral i partiet siden det ble stiftet. Uttalelsen som ble vedtatt, er fortsatt skarp i kritikken mot USA, stormaktspolitikk og atomvåpen.

– Norge må bruke ethvert handlingsrom for å prøve å påvirke Nato i rett retning. Norge må gå inn for at Nato skal være en ren forsvarsallianse, og opptre uavhengig av USA i alliansen, mener partiet videre.

Det settes opp en rekke krav for at partiet skal støtte militære operasjoner utenlands. Dette kan bare være for å oppfylle FNs vedtak om verdenssamfunnets ansvar for å forhindre grove overgrep mot sivile, kjent som «Responsibility to protect» (R2P).

Etter at endringsforslagene var behandlet var det 184 som stemte for hele den nye sikkerhetspolitiske uttalelsen, mens 24 stemte mot. I tillegg var det 6 blanke stemmer.

Flere delegater framhevet likevel at debatten har vært nyansert og respektfull om et vanskelig spørsmål.

– Nato-kritikken og våre mål består. Men en norsk utmelding er ikke lenger den beste planen for å få det til, sa han.

Senere gikk han på talerstolen og advarte mot å skyve beslutningen ut i tid eller å forsøke å etablere et alternativ til Nato. Det vil skape uklarhet som vil skape vansker i valgkampen, mener han, dersom partiet hele tiden må svare på hva deres holdning egentlig er.

I uttalelsen heter det at målet er en europeisk og nordisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA.

Til tross for at partiet nå legger om kursen i et av partiets kjerneområder, gikk debatten sindig for seg på landsmøtet. Det var tydelig at flere SV-ere ikke er klare for å legge bort kravet om Nato-utmelding.

Avtroppende partileder Audun Lysbakken brukte sin aller siste landsmøtetale til å oppfordre partifellene til å slutte seg til innstillingen fra landsstyrets flertall. Han påpekte at SVs alternativ til nå, et nordisk forsvarssamarbeid i stedet for Nato-medlemskap, ikke lenger er en mulighet.

Flere nyheter: