Menu
Kongehuset har kuttet strømforbruket. Foto: Geir Olsen / NTB

Strømsparing på Slottet: Kuttet forbruket med 10 prosent gjennom vinteren

Kongehuset har fått merke de høye strømprisene. Strømsparing har gitt resultater, men likevel steg strømutgiftene i fjor med 4,5 millioner kroner.

Av NTB | 13.04.2023 10:24:25

Økonomi og næringsliv: Det kommer fram i kongehusets årsrapport for 2022.

– De høye prisene – særlig strømprisene – endret kostnadsbildet også for Hoffet. Gjennom gode og virkningsfulle tiltak som har redusert strømforbruket ved Slottet med om lag 10 prosent gjennom vinteren, samt omprioriteringer og sparetiltak på andre områder, er det funnet inndekning for merkostnadene i 2022, heter det i rapporten.

Kong Harald har tidligere fortalt at de har begynt med strømsparing.

– Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke fordi vi er blitt mer lyssky, men fordi vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget, så det kan være at det også blir noe kjøligere i tussmørket, sa kongen i sin tale til stortingsrepresentantene som gjestet Slottet på gallamiddag i oktober i fjor.

Regnskapet er kraftig påvirket av arbeidet med å utbedre sikkerheten på de kongelige eiendommene. Regjeringen har totalt satt av 800 millioner kroner til dette arbeidet, som har pågått siden 2016.

– Det meste av arbeidet er gjennomført, og store deler av sikkerhetsprosjektet ble ferdigstilt i løpet av 2021 og 2022. Arbeidet med sikringen av områdene rundt Skaugum hovedgård og Bygdøy kongsgård ble sluttført i 2022, mens sikringen av Slottsparken står helt ferdig først i 2023, heter det i årsrapporten.

Totalt endte utgiftene til prosjekter på 163 millioner kroner i fjor.

Regnskapet viser at utgiftene til elektrisitet og fjernvarme endte på 11,9 millioner kroner i 2022 mot 7,4 millioner kroner året før.

Totalt hadde Kongehuset utgifter på 382 millioner kroner i fjor. Av dette gikk 144 millioner kroner til lønn.

Flere nyheter: