Menu

Strømprisene stiger betydelig

Roligere vindforhold gjør at strømprisene stiger betydelig mandag. Snittprisen med avgifter vil komme opp mot 2 kroner per kilowattime.

Av Egil M Solberg | 01.01.2023 13:42:18

Strømkrise-kommentar: Våre naboland har en stor del av kraftforsyningen fra vindkraft. Når det blåser mindre blir behovet for eksport av strøm fra Norge større og strømprisene stiger raskt.

På denne bakgrunn er det også grunnlag for å stille store spørsmål ved satsingen på havvind i Norge. En slik storsatsing på vindkraft også i Norge, vil gjøre prisnivået på strøm enda mer avhengig av mengden med vind fra dag til dag.

Man må spørre seg hvorfor vi da har de nye utenlandskablene til Tyskland og England, som siden mai 2021 har påført det norske folk og næringsliv en kraftig økning i strømprisene.

Utbygging av vannkraft er det eneste tiltaket vi her i landet kan få en god effekt av. Det gir stor effekt med relativt små investeringer og utbyggingen kan gjennomføres i løpet kortere tid enn havvind.

Når det er mye vind og strømprisene i Europa går kraftig ned, kan vi utnytte kapasiteten i utenlandskablene til å importere billig strøm. Da vil det også være gunstig å pumpe vann opp i vannmagasinene, slik at vannkraftproduksjonen i langt større grad kan bidra til å stabilisere strømprisene på et lavere nivå.

Havvind vil ha en kostnad på rundt 1 krone per kilowattime, mens vannkraft bare koster 10-12 øre per kilowattime. Dermed er det bare vannkraft som i realiteten kan løse strømkrisen.

Om havvind skal brukes til elektrifisering av norsk sokkel og eksport av strøm, vil prosjektet ha en positiv effekt, men for det norske fastlandet er havvind en svært dårlig tanke.

Havvind kan avlaste strømnettet i forhold til elektrifisering og gjøres mer lønnsomt ved å satse på eksport til land som er villig til å betale en høyere pris for strømmen. Da vil den norske skattebetaleren også slippe å subsidiere havvind i samme grad som regjeringen nå legger opp til.

Flere nyheter: