Menu
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Statnett planlegger nye kraftledninger på Haugalandet

Statnett ønsker å erstatte to kraftledninger mellom Sauda og Karmøy for å møte økende behov for kapasitet i kraftnettet.

Av Egil M Solberg | 02.07.2024 21:48:59

Kraftkabler: Prosjektet, som inngår i Statnetts områdeplan for Bergensregionen og Haugalandet, vil føre til bygging av nye ledninger og en ny transformatorstasjon i Gismarvik.

De gamle ledningene, bygget av Hydro på 1960-tallet, skal erstattes og kapasiteten økes fra 300 til 420 kilovolt. Berørte kommuner inkluderer Sauda, Etne, Vindafjord og Tysvær.

– Det blir en mer forutsigbar prosess og effektiv prosjektgjennomføring, sier Christian Færø, konstituert konserndirektør for Nett i Statnett.

Statnett inviterer til innspill på konsekvensutredningsprogrammet. Når NVE sender prosjektet på høring, får også publikum mulighet til å komme med innspill.

Prosjektet legger til rette for videre vekst i regionen og nye arbeidsplasser ved at nye næringskunder kan knytte seg til nettet.

Flere nyheter: