LIVESENTER
Menu
Staten vant fram i Høyesterett angående en ulvesak fra januar 2020. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Staten vant over Noah i Høyesterett i ulvesak

Staten vant over dyrerettsorganisasjonen Noah etter at Høyesterett konkluderte med at felling av ulv i Letjennareviret var lovlig.

Av NTB | 16.05.2023 17:14:08

Natur og miljø: Saken har vært gjennom både tingrett og lagmannsrett, som begge ga Noah medhold i saken. Tirsdag kom dommen fra Høyesterett, som altså frikjente staten.

«Høyesterett kom til at det ved felling av ulv innenfor ulvesonen må foretas en interesseavveining mellom de offentlige hensyn som tilsier felling og de vernehensyn som taler mot», skriver Høyesterett.

«I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at det var interesseovervekt for å felle de aktuelle ulvene. Bestandsmålet var nådd med forholdsvis god margin i flere år. De distriktspolitiske og konfliktdempende interessene veide da tyngre enn verneinteressene», heter det videre.

Noah fikk medhold, men staten anket. I fjor vant organisasjonen også fram i lagmannsretten. En enstemmig lagmannsrett slo fast at statens vedtak om å felle Letjenna-ulvene var ugyldig.

Staten anket til Høyesterett, hvor saken ble behandlet i slutten av april i år.

– Terskelen for å skyte dette truede dyret skal være høy i sonen. Likevel sier Høyesterett at terskelen er «lav» når bestandsmålet er nådd. Dette betyr at lovens vern i realiteten er byttet ut med nettopp bestandsmålet, sier Noah-leder Siri Martinsen.

– Det er en rettslig skandale, sier hun videre.

– Det er i tråd med hva staten har anført hele veien. Vi vil nå gå grundig gjennom avgjørelsen sammen med vår prosessfullmektige. Det er positivt at vi har fått en endelig avklaring fra vår høyeste rettsinstans på prinsipielle spørsmål om forvaltning av ulv, sier han.

– Regjeringen forvalter ulv og andre rovdyr i tråd med rovviltforliket i Stortinget, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Dommen bekrefter denne linjen, som regjeringen derfor også vil videreføre, sier Eide.

Bakgrunnen er at et ulvepar og deres to årsvalper ble skutt innenfor ulvesonen 1. januar 2020. I mars samme år leverte dyrerettighetsorganisasjonen Noah en stevning til Oslo tingrett fordi de mente fellingen var ulovlig.

Noah mener at Høyesterett i realiteten nå har fjernet vern av ulv i Norge og understreker at det i mai er 50 år siden ulv ble vernet i Norge.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier han er glad for dommen fra Høyesterett.

Flere nyheter: