Menu
Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. FOTO: NAV

Stadig flere mottakere av arbeidsavklaring

Ved utgangen av 1. kvartal 2023 var det 12 658 mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 14.04.2023 12:57:33

Arbeidsmarked: Sammenlignet med samme kvartal i 2022 er dette en økning på 811 personer, tilsvarende en økning på 6,8 prosent. Fra forrige kvartal økte antallet med 305 personer. Antallet AAP-mottakere utgjør nå 4,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, og ligger på samme nivå som snittet for landet.

– Det er normalt at antallet AAP-mottakere øker i starten av året, blant annet som følge av sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet og i sykefraværet, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Noe av økningen sammenlignet med samme kvartal i fjor kan også forklares med endringer i regelverket, og at det var færre som sluttet å motta ytelsen i fjor, fortsetter hun.

I aldersgruppen 18 til 29 år var det ved utgangen av mars 2 695 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen. Snittet for landet er på 3,4 prosent.

Blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger har 21 prosent innvandrerbakgrunn. For de under 30 år er andelen like under 8 prosent.

Mange med depressive lidelse

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 29 prosent. For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 73 prosent av mottakerne.

– Av de med en psykisk lidelse er det flest med diagnosen depressiv lidelse, sier Haftorsen.

Overvekt av kvinner blant mottakerne

Ved utgangen av 1. kvartal var det relativ lik økning for både kvinner og menn. Kvinner utgjør 60 prosent av AAP-mottakerne. Bildet er det samme for de under 30 år.

– Blant de som mottar arbeidsavklaringspenger er det flest med siste yrkespraksis innen butikk- og salgsarbeid, helse, pleie og omsorg, og serviceyrker. Dette er yrkesgrupper med flere sysselsatte kvinner enn menn, og kan forklare noe av grunnen til at det er et flertall av kvinner som mottar ytelsen, sier Haftorsen.

Fortsatt forskjeller mellom kommunene

Haugesund, Sandnes, og Karmøy hadde ved utgangen av 1. kvartal 2023 høyest andel AAP-mottakere med 4,7 prosent av de mest befolkningsrike kommunene, mens Stavanger og Sola hadde lavest andel med henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

NAV ønsker flere bedrifter i Rogaland med på laget

Flere av de som mottar AAP sitter på kompetanse som et etterspurt i dagens arbeidsmarked, og flere har et ønske om å jobbe. At det er høy etterspørsel i dagens arbeidsmarked, gir også muligheter for de med ulike helseutfordringer. Med tilrettelegging kan flere få en mulighet i arbeidslivet.

Flere nyheter: