Menu
Kontantstøtte kan utbetales til foreldre med barn mellom 13 og 23 måneder som ikke har heltidsplass i barnehage Foto: Gorm Kallestad / NTB

Stadig færre får kontantstøtte

Per desember 2022 fikk 7.741 personer kontantstøtte. Det er 1.750 færre mottakere enn i desember 2021 og det laveste antallet mottakere i desember noen gang.

Av NTB | 07.02.2023 11:35:39

Utdanning: Nedgangen var på 18,4 prosent. En del av nedgangen skyldes en regelendring som gjør at det nå utbetales kontantstøtte til og med måneden før barnet begynner i barnehagen. Før ble kontantstøtten også utbetalt den måneden barnet begynte i barnehagen, ifølge Nav.

Andelen barn i kontantstøttealder som det ble utbetalt kontantstøtte for, var 14,6 prosent. Det er en nedgang fra 19,2 prosent i desember 2021 og den laveste andelen i desember noen gang.

Alle fylker har hatt stor nedgang i antallet mottakere av kontantstøtte, men størst nedgang var det i Innlandet der antallet mottakere ble redusert med 24 prosent, mens den laveste nedgangen var i Troms og Finnmark med 12 prosent.

I desember var det 471 personer som fikk kontantstøtte for et barn som bodde i et annet EØS-land. Det er 266 færre enn året før. Ifølge Nav skyldes det at færre fra Polen mottar kontantstøtte.

Kontantstøtte kan utbetales til foreldre med barn mellom 13 og 23 måneder som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Full kontantstøtte utgjør 7.500 kroner per måned.

(©NTB)

Flere nyheter: