Menu
Skjermbruken i skolen bør bli mindre, mener et utvalgt oppnevnt av regjeringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Skjermbrukutvalget mener elever bør lese mer på papir

Elever må lese mer på papir enn på skjerm, konkluderer skjermbrukutvalget i en fersk rapport. Kunnskapsministeren er enig og vil ha bedre balanse.

Av NTB | 15.12.2023 07:29:59

Utdanning: Skjermbruken i norske skoler har økt raskt på kort tid, men rapporten oppfordrer til en balanse mellom bruken av det digitale og det trykte, skriver NRK, som har fått tilgang til rapporten.

I rapporten ser utvalget på hva slag konsekvenser skjermbruk i skolen har fått.

– Skjermen bør ikke erstatte bok, håndskrift eller fysisk trening, sier Robert Steen til kanalen. Han har ledet utvalget.

– Alle elever skal få mulighet til å bli gode lesere. Å kunne lese godt er en viktig forutsetning for læring i mange fag. Da må vi legge til rette for at ungene også får øve på å lese lengre tekster på papir, sier kunnskapsministeren.

Hun peker på at regjeringen har foreslått 25 millioner kroner i neste års statsbudsjett for å styrke elevenes leseferdigheter og lesemotivasjon. I tillegg ble det nasjonale lesesenteret nylig styrket økonomisk.

– Jeg deler sterkt bekymringen til dem som peker på negative sider ved skjermbruk blant barn og unge. Utvalgets oppsummering bekrefter også at mobiltelefonen har for stor plass i skolehverdagen til mange barn. Mobilbruk fører til dårligere konsentrasjon og læring og bidrar til dårligere skolemiljø, sier Nordtun.

* Mye tyder på at elevene bør lese mer på papir.

* Både håndskrift og tastatur har sin naturlige plass i undervisningen.

* Myndighetene bør evaluere nasjonale retningslinjer.

Skjermbrukutvalget er oppnevnt av regjeringen og skal bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst. Utvalget er ledet av tidligere helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier i en pressemelding at rapporten bekrefter at det er viktig med balanse i elevenes skjermbruk i skolen.

Flere nyheter: