Menu
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler strakstiltak for Bredtveit og gjør Skien fengsel om til kvinnefengsel. Foto: Hanna Johre / NTB

Sivilombudet: Uholdbare forhold ved Bredtveit og Ullersmo fengsel

Det er kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit og Ullersmo fengsel, varsler Sivilombudet etter et tilsyn. Det innføres nå flere strakstiltak.

Av NTB | 23.03.2023 12:34:12

Kriminalitet og rettsvesen: Forholdene både på Bredtveit og for kvinnene på Ullersmo er helt uholdbare, slår sivilombud Hanne Harlem fast etter at de utførte et uvarslet tilsyn i Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling zulu i forrige uke.

– Det er behov for akutte tiltak for å hindre at liv går tapt og for å sikre at de innsattes mest grunnleggende behov og rettigheter sikres, sier hun.

Situasjonen er særlig alvorlig på Bredtveit. Over tid har fengselet hatt et høyt antall innsatte med omfattende behov for oppfølging.

Voldsom selvskading er blant de største utfordringene, ifølge Sivilombudet.

I 2021 skjedde 33 prosent av alle rapporterte tilfeller av selvskading i norske fengsler på Bredtveit.

Bredtveit registrerte 43 tilfeller av selvskading fordelt på 13 kvinner i 2022. Det utgjør hele 54 prosent av selvskadingstilfellene i norske fengsler.

Til tross for de mange tilfellene av selvskading og selvmordsforsøk, får ikke de ansatte jevnlig opplæring i hvordan dette skal håndteres. Oppfølgingen av de ansatte etter alvorlige og belastende hendelser er mangelfull, skriver Sivilombudets i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er dessuten en klar risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Det skyldes blant annet manglende selvmordskartlegging og tiltaksplaner for å forebygge selvmord, bruk av isolasjon og belteseng for å forebygge selvmord til tross for at dette kan øke selvmordsfaren, uforholdsmessig maktbruk, samt arbeidsforholdene.

11. mars siden tok en kvinne livet sitt i fellesarealet på Bredtveit.

Sivilombudet opplyser at tilsynet var planlagt i lang tid og hadde ikke sammenheng med selvmordet.

– Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år. Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Bemanningen på Bredtveit økes ved å rokere på personell fra andre fengsler.

– Dette kan få konsekvenser for soningsforholdene for menn, men det må vi akseptere når situasjonen er så alvorlig, sier Mehl.

Samtidig skal antall innsatte på Bredtveit reduseres, og Skien fengsel skal gjøres om til kvinnefengsel.

Kvinnene på avdeling zulu ved Ullersmo flyttes til andre fengsler fra mandag av.

Fremtiden til Bredtveit kvinnefengsel må nå vurderes, sier Mehl.

– Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier Mehl.

Kun 2 prosent av innsatte i Norge soner i Bredtveit fengsel. Likevel sto de for 38 prosent av alle rapporterte selvmordsforsøk i norske fengsler i perioden 2018–2021.

Arbeidsforholdene gir en stor risiko for at ansatte kan utsette innsatte for krenkelser rett og slett fordi de er utslitte og presset, mener Sivilombudet.

Mehl varsler nå strakstiltak ved både Bredtveit og Ullersmo. Større endringer skal vurderes på sikt.

Flere nyheter: