Menu
Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sivilombudet mener Nav begrunner avslag for dårlig

Nav begrunner avslag for dårlig, og begrunnelsen i mange avslag er utformet i strid med god forvaltningsskikk og svært vanskelig å forstå for mottakeren.

Av NTB | 22.09.2023 10:32:28

Politikk: Det er konklusjonen i en rapport fra Sivilombudet der de har gått gjennom Navs begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd i 100 tilfeldige saker.

– Det må være en forutsetning at Navs avslag på velferdsytelser begrunnes godt. Og for at mottakeren skal kunne klage på vedtaket, må innholdet og begrunnelsen være forståelig, sier sivilombud Hanne Harlem.

Selv om Nav viser til relevante lovbestemmelser og faktum i sine vedtak er dette ofte ikke tilstrekkelig for at mottakeren skal kunne forstå avslaget, mener Sivilombudet.

– Vedtak om sykepenger og uføretrygd er en type masseforvaltning, og vedtakene går til mange ulike søkere. Nav må derfor ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, sier Harlem.

Seksjonssjef Bente Thori-Aamot i Nav understreker at de arbeider kontinuerlig med klarspråk, men at endringer kan ta litt tid.

– Folk skal ha tillit til oss, og da må folk forstå brevene våre og føle seg ivaretatt. Vi er allerede i gang med å gå gjennom uførebrevene. Dette er et arbeid som vil ta tid, men det er viktig for oss å sikre at brevene vi sender ut, er gode og lette å forstå, sier hun til NTB.

(©NTB)

Flere nyheter: