Menu
Planarbeidet er godt i gang for trase mellom Bokn og Sveio på E39. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Se video av motorveien fra Bokn til Sveio

Mange blir berørt når den nye motorveien på E39 skal bygges mellom Rogfast og Hordfast. Noen vil kunne få husene sine revet for å gjøre plass til veien.

Av Egil M Solberg | 17.11.2023 21:22:20

Motorvei: Den sterkt belastede Bokn–Bømlafjorden-strekningen preges i dag av hyppige ulykker og et komplekst nettverk av kryss og avkjøringer. For å adressere dette, planlegges en ny E39 med fire felt og midtdeler, som forventes å gjøre veien tryggere for alle trafikanter.

Når utbyggingen av strekningen fra Stavanger til Bergen er fullført, vil kjøretiden mellom byene reduseres fra dagens 4,5 timer til så lite som to timer.

Spesielt mellom Arsvågen i Bokn og tunnelåpningen for Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune vil kjøretiden bli kuttet med 30 minutter sammenlignet med dagens situasjon.

Dette åpner opp for flere valgmuligheter når det gjelder bosted og arbeidsplass for innbyggerne i området. Regionen kan også forvente betydelig forbedrede konkurransevilkår når reisen mellom Stavanger og Bergen tar kun to timer.

Men prosjektet kommer ikke uten utfordringer. Mange er nå redde for at deres eiendommer og hus skal måtte rives.

For fem år siden kjøpte Monica Skaten (34) og familien hus i Valevåg. Nå er det planlagt en ny motorvei, og familien frykter at huset blir jevnet med jorden, skriver Haugesunds avis. Reaksjonene var mange denne uken da 250 innbyggere i Sveio stilte opp til informasjonsmøte.

Her kan du se Statens Vegvesen sin videopresentasjon av den nye veistrekingen.

Flere nyheter: