Menu
Riksantikvaren mener nå at reguleringsplanen for Bybanen, Bergen sentrum – Åsane kan godkjennes – på visse vilkår. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Riksantikvaren godtar bybane gjennom middelalderbyen og over Bryggen i Bergen

Riksantikvaren har vurdert Bergen kommunes reviderte planforslag og godtar nå at Bybanen går gjennom middelalderbyen og over Bryggen.

Av NTB | 21.04.2023 13:14:22

Politikk: Riksantikvaren har tidligere åpnet for trasé over Bryggen, men har vært negative til bybanetrasé gjennom det som kalles «Middelalderbyen Bergen», skriver Bergens Tidende. Det omfatter store deler av sentrum.

– Middelalderbyen Bergen og verdensarvstedet Bryggen er kulturmiljø med stor nasjonal og internasjonal verdi. Derfor er det nødvendig å være varsom når man skal planlegge for et så stort tiltak som Bybanen. Det vil alltid være usikkerhet til stede ved så store anleggsarbeider, men det er gjort godt arbeid for å minimere risikoene, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Etter at Riksantikvaren bad fylkeskommunen om å reise innsigelse i desember 2022, sendte Bergen kommune ut et revidert planforslag rett før påske.

Bryggen i Bergen er ett av i alt åtte norske steder på verdensarvlisten.

– Bybanen er det største klimatiltaket Bergen kommune gjennomfører for å styre mot et lavutslipp-samfunn. Samtidig vil vi forvalte verdensarven etter beste praksis. Bergen kommune har arbeidet grundig og raskt for å møte våre krav i det reviderte planforslaget, sier Geiran.

Det skal også gjøres arkeologiske undersøkelser og utgravning der hvor banetraseen skal legges, og der hvor rør og ledninger skal legges om.

– Jeg har avtalt et møte med samferdselsministeren 2. juni. Da er ambisjonen å starte forhandlingene om pengene som trengs for at vi kan begynne å bygge bybane til Åsane.

Blant dem som vil fortsette kampen mot denne Bybane-traseen, er Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Silje Hjemdal.

– Dette kaster stor skygge over en ellers solfylt dag i Bergen. Rett og slett svært skuffende. Det at flere nå åpner for å skinnelegge vår flotte kulturarv på denne måten, er provoserende, men viser bare hvor viktig det er å fortsette kampen for å bevare Bryggen, sier hun i en epost til NTB.

Riksantikvaren mener nå altså at reguleringsplanen for Bybanen, Bergen sentrum – Åsane nå kan godkjennes – men på visse vilkår: At det blir gjennomført arkeologisk granskning og avbøtende tiltak.

I tråd med anbefalinger fra blant annet Unesco foreslår fylkeskommunen å etablere et overvåkingsprogram i samarbeid med kulturmiljømyndighetene. Det skal følge med på de arkeologiske kulturlagene og stabiliteten til bygningene på Bryggen.

Den videre politiske behandlingen begynner neste uke, mens byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) håper å få bystyreflertallets velsignelse for planen 31. mai. To dager etterpå reiser hun til Oslo med planen i bagasjen, skriver Bergens Tidende.

Flere nyheter: