Menu
Arkivbilde: Gassnor

Renovo AS får 25 millioner kroner til biogassprosjekt

Renovo AS på Stord er tildelt 25 millioner kroner av Enova for å ombygge deler av sitt eksisterende biogassanlegg.

Av Egil M Solberg | 02.07.2024 13:14:12

Næringsliv: Dette er en del av Enovas støtteprogram som skal fremme ny og forbedret teknologi i biogassproduksjon.

– Vi trenger biogass for å kutte utslippene, spesielt i sektorer som tungtransport og sjøfart, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Programmet «Støtte til biogass», lansert i februar 2022, har som mål å øke norsk biogassproduksjon ved å bruke husdyrgjødsel som substrat. I denne runden ble det totalt tildelt 109,8 millioner kroner fordelt på tre prosjekter, inkludert Renovo AS.

– Utviklingen i biogass-sektoren er positiv, og vi ser potensiale for ytterligere vekst og kostnadsreduksjoner i fremtiden, sier Ole Even Hollås, leder for vare- og energiproduksjon i Enova.

Renovo AS sin ombygging vil bidra til økt fornybar energiproduksjon og redusere klimagassutslipp, samtidig som det styrker biogassbransjen i Norge.

Tidligere tildelinger fra Enova til Renovo AS

2022: Renovo AS mottok 35 millioner kroner for å utvide kapasiteten på sitt eksisterende biogassanlegg på Stord.

2020: Enova ga 20 millioner kroner i støtte til Renovo AS for utvikling og implementering av ny teknologi for effektiv biogassproduksjon.

2018: Renovo AS fikk 15 millioner kroner til et pilotprosjekt som testet ulike typer biomasse for biogassproduksjon.

Flere nyheter: