Menu
2022 ble et godt år for Equinor. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordår for Equinor

2022 ble et rekordår for Equinor, som fikk et årsresultat på nær 75 milliarder dollar – det største årsresultatet levert av et norsk selskap noensinne.

Av NTB | 08.02.2023 07:55:42

Økonomi og næringsliv: – I 2022 responderte vi på energikrisen og bidro til energisikkerhet. Vi leverte solid drift med rekordhøye resultater og kontantstrøm, sier Equinor-sjef Anders Opedal i en pressemelding.

Årsresultatet for 2022 endte på svimlende 74,94 milliarder dollar, noe høyere enn analytikernes anslag, skriver E24.

Summen tilsvarer rundt 766 milliarder kroner og er det største årsresultatet levert av et norsk selskap noensinne.

Til sammenligning var samme resultat året før 33,49 milliarder dollar.

Det er likevel en markant nedgang fra tredje kvartal, hvor det justerte driftsresultatet ble rekordhøye 24,3 milliarder dollar.

– Equinor er unikt posisjonert for å levere energi og bidra til avkarbonisering og samtidig oppnå en høy avkastning. Sterk inntjening og kontantstrøm muliggjør fortsatt konkurransedyktig kapitaldistribusjon og investeringer i robuste prosjekter med høy verdiskaping innen olje- og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, sier Opedal.

Utbetalingen til aksjonærene tilsvarer rundt 170 milliarder kroner. Dette består av både tilbakekjøp av aksjer og utbytter.

– Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet, vil bli slettet, skriver Equinor.

Den norske stat eier 67 prosent av Equinor.

Der varsler de en forventning om investeringer på 10–11 milliarder dollar i 2023, samt rundt 13 milliarder dollar i snitt per år fra 2024 til 2026.

Det er en oppjustering fra fjorårets anslag, hvor det var ventet å investere 10 milliarder dollar i år og 12 milliarder de to neste årene, skriver E24.

– I 2023 forventer Equinor en produksjonsvekst på om lag 3 prosent i olje og gass sammenlignet med 2022, skriver de videre.

Selskapet leverte et justert driftsresultat på 15,1 milliarder dollar i fjerde kvartal, langt høyere enn hva analytikerne anslo.

På grunn av de sterke resultatene deler Equinor ut 17 milliarder dollar til aksjonærene, forklarer Opedal.

Equinor kommer også med noen oppdaterte fremtidsutsikter.

Flere nyheter: