Menu
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil gjøre et nytt forsøk på å avklare hvordan rettsstaten skal møte rusavhengige. Hun setter ned et offentlig utvalg som skal vurdere spørsmålet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Regjeringen vil ikke avkriminalisere bruk av narkotika – setter ned nytt utvalg

Tre erfarne jurister får ett år på seg til å finne en løsning på hvordan rusavhengige kan møtes med behandling og ikke straff når de blir tatt med narkotika.

Av NTB | 11.05.2023 12:14:41

Politikk: Det kommer fram av mandatet til det offentlige utvalget som torsdag ble utnevnt i statsråd. Pensjonert lagmann Hans-Petter Jahre, lagmann Tonje Vang og professor Ørnulf Øyen skal innen mai neste år komme med en avklaring om behovet for lovendringer når det gjelder hvordan man kan følge opp rusavhengige som blir tatt med mindre mengder narkotika til eget bruk.

– Det er viktig for meg å slå fast at narkotikabruk er ulovlig, og regjeringen ønsker ikke avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

– Dette er fullstendig håpløst av regjeringen, og en katastrofe for mennesker som sliter med rus. Vi vet at straff og stigmatisering ikke hjelper folk med å slutte å ruse seg, det gjør bare situasjonen verre. Vi har allerede kunnskap om hva som vil gi mennesker som bruker rus mer verdige liv, men regjeringen velger altså nå å se helt bort ifra det på grunn av sitt ustanselige fokus på straff, sier Thorsvik til NTB.

Et forsøk fra den forrige regjeringen i 2021 på å avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika falt da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet på Stortinget stemte mot forslaget.

Nå vil Sp-justisminister Mehl gjøre et nytt forsøk, men uten å avkriminalisere narkotikabesittelse.

Mehl sier utvalget ikke får noen enkel oppgave. Det skal finne ut hvordan en ny rettspraksis skal få rusavhengige dømt til behandling og ikke straff. De tre juristene har også blitt gitt utfordringen med å forsøke å lage et skille mellom dem som er definert som rusavhengige og de som «bare» er rusbrukere.

– Det er krevende å avgrense hvem som skal defineres som rusavhengige og dermed ikke skal møtes med straff. Derfor er det viktig at vi får en grundig lovutredning om disse tingene, sier Mehl.

– Det gir virkelig ingen mening å prøve å skille juridisk mellom hvem som er «syke nok» til å få hjelp og hvem som fortsatt skal bli jaget av politiet. Dette er en mørk dag for alle som har kjempet i flere tiår for en mer human ruspolitikk som går over til hjelp framfor straff, sier Thorsvik.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik tordner over forslaget fra justisministeren og kaller tidspunktet for offentliggjøringen, som skjer samtidig med at alles øyne er rettet mot regjeringens framleggelse av revidert nasjonalbudsjett, for «interessant».

Etter tre avgjørelser der Høyesterett har slått fast at rusavhengige ikke skal idømmes straff for besittelse av narkotika til eget bruk, har det oppstått tvil om framgangsmåte blant politiet som jobber med å avdekke narkotikakriminalitet. Mehl sier også at det er oppstått vansker med å forebygge narkotikabruk blant unge etter den nye rettspraksisen.

– Dette innebærer at utvalget ikke skal drøfte spørsmålet om avkriminalisering. Utvalget skal imidlertid legge til grunn at rusavhengige skal få helsehjelp og ikke møtes med følbare straffereaksjoner i saker om bruk og befatning med narkotika til eget bruk, skriver departementet.

(©NTB)

Flere nyheter: