Menu
Ruiner i det krigsherjede og utbombede nabolaget Shejaia øst i Gaza by to uker etter våpenhvilen i 2014. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Raftoprisen til Defence for Children International – Palestine og kampen for palestinske barn

Årets Raftopris går til Defence for Children International – Palestine for deres langvarige arbeid for barn i de okkuperte palestinske områdene.

Av NTB | 21.09.2023 10:02:18

Krig og konflikter: Defence for Children International – Palestine (DCIP) har i over 30 år gransket og dokumentert alvorlige menneskerettsbrudd mot barn som lever i de israelskokkuperte palestinske områdene.

Ved å gi Raftoprisen 2023 til DCIP ønsker Raftostiftelsen å sette søkelys på deres viktige arbeid for å fremme og forsvare barns rettigheter.

– Med denne prisen oppfordrer vi internasjonale organisasjoner, inkludert FN, og land til å granske bruddene på barns rettigheter i de okkuperte områdene og i andre væpnede konflikter i hele verden, og å kreve at disse blir stanset. Vi oppfordrer både israelske og palestinske styresmakter til å respektere og håndheve barns rettigheter i samsvar med FNs barnekonvensjon og andre internasjonale avtaler, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som nylig besøkte Palestina, gratulerer prisvinneren for «langvarig innsats for å fremme palestinske barns rettigheter og for å granske og dokumentere menneskerettighetsbrudd mot palestinske barn».

– I de okkuperte områdene er det ofte ingen trygge steder for barn fordi flyktningleirer, hjem, skoler og gater er mål for husriving, angrep, voldelige overfall og drap begått av det israelske militæret og israelske bosettere, skriver stiftelsen.

Anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner har definert diskriminerende israelsk politikk og praksis som «apartheid» fordi Israel opererer med to rettssystemer i det samme området. Mens israelske bosettere omfattes av det sivile og strafferettslige systemet, er palestinere plassert under militær lov.

– Hvert år blir mellom 500 og 700 palestinske barn straffeforfulgt i militære domstoler. Siden 2000 har israelske militære styresmakter varetektsfengslet, forhørt, rettsforfulgt og fengslet rundt 13.000 palestinske barn, skriver stiftelsen i prisbegrunnelsen.

Etter at de ble utpekt som terrororganisasjon, har DCIP opplevd målrettede angrep, og kontorene deres har blitt ødelagt.

Thorolf Raftos Minnepris – Raftoprisen – er delt ut årlig siden 1987 til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

I år deles Raftoprisen ut søndag 12. november på Den Nationale Scene i Bergen.

Ifølge FN er Palestina/Israel blant landene der de mest alvorlige krenkelsene mot barn skjer. Ifølge Raftostiftelsen har DCIP siden 2000 dokumentert at 2281 palestinske barn er blitt drept av israelske soldater og israelske bosettere.

I 2021 ble DCIP og fem andre palestinske menneskerettsorganisasjoner utpekt som terrororganisasjoner av israelske styresmakter. Til tross for anklagene og under ekstremt press har DCIP fortsatt kampen for palestinske barn, ifølge Raftostiftelsen.

(©NTB)

Flere nyheter: