Menu
PST sier at kinesiske fartøy kan bli brukt til etterretning. – Det vil kunne foregå på samme måte som med russisk informasjonsinnhenting. Enten at de aktivt søker etter informasjon, eller at de passivt rapporterer videre informasjon som de kommer over i sitt normale virke, sier kontraetterretningssjef Inger Haugland i PST. Foto: Javad Parsa / NTB

PST advarer om at kinesiske fartøy kan bli brukt som spionskip

Kinesiske fraktebåter og andre sivile fartøy kan bli brukt til etterretning, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Av NTB | 11.02.2024 22:12:06

Økonomi og næringsliv: Det er første gang at PST sier at kinesiske fartøy kan brukes på denne måten i norske farvann. Tidligere advarsler har omhandlet russiske fartøy.

– Det vil kunne foregå på samme måte som med russisk informasjonsinnhenting. Enten at de aktivt søker etter informasjon, eller at de passivt rapporterer videre informasjon som de kommer over i sitt normale virke, sier kontraetterretningssjef Inger Haugland til NRK.

– Kinesiske fartøy, alt som er kinesisk eid, er etter lov underlagt plikt til å avstå informasjon til kinesiske myndigheter dersom de ber om det, sier han.

Også forsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) mener PST har økt oppmerksomhet mot kinesisk aktivitet. Han sier det ikke nødvendigvis er slik at kinesiske skip har endret oppførsel den siste tiden, men peker på at Kina har aktivitet over hele verden.

– Kina er verdens største maritime nasjon. Så at det også vil foregå aktivitet knyttet til noen skip som PST eller andre uttrykker skeptis til eller ser på som problematisk, det tror jeg også handler om at man har bygget opp apparatet og skjerpet blikket mot det og fanget opp situasjoner som kan være problematiske, sier Gåsemyr.

Et viktig etterretningsmål er de ulike aktivitetene som finner sted på Andøya, påpeker leder for PST i Nordland Kjærsti Helland. Til VG sier hun at personer som trolig er tilknyttet utenlandsk etterretningstjeneste, har forsøkt å få seg jobb der.

– Det foregår mye på Andøya som andre land har stor interesse av, men som vi som nasjon har behov for å skjerme. Stater vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, vil ha tak i sensitiv informasjon, sier Helland til avisen.

– Noe skjer fordekt. Men vi tror at de også ønsker å vise seg fram. Utenlandske fartøyer legger seg åpenlyst i internasjonalt farvann utenfor Andøya. Vi vet at de følger med, og de ønsker å signalisere at de er til stede, sier hun.

I tillegg er PST oppmerksom på biler og turister som er i området, og folk som fotograferer og gjør oppmålinger.

Tidligere har PST advart mot russiske fartøy. Orlogskaptein Tor Ivar Strømme ved Sjøkrigsskolen mener advarselen fra PST kommer som del av en verdensomspennende kinesisk aktivitet.

PST legger sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten mandag fram sine risiko- og trusselvurderinger. Den ugraderte redegjørelsen presenterer trusselbildet det norske samfunnet står overfor. I flere år har PST trukket fram russisk og kinesisk etterretning i vurderingen.

Helland viser til Andøya flystasjon, Forsvarets flystasjon, Andøya Spaceport og Andøya skytefelt.

(©NTB)

Flere nyheter: