Menu

490 milliarder kroner til folketrygden i 2022

Utgiftene til folketrygden øker med 20 milliarder kroner fra saldert budsjett og antas å bli 490 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2022.

Regjeringskvartalet kan bli over fire milliarder dyrere

Den nye totalprisen for det nye regjeringskvartalet lyder på nær 40,7 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

Det nye Vikingtidsmuseet får nær 400 millioner kroner

Regjeringen deler ut 2,5 milliarder kroner til flere store byggeprosjekter ved universitetene. Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy får 378 millioner kroner.

Norsk sjøbunn på datamaskin

Ny IT-satsing skal gi effektiv tilgang til data om sjøbunnen. Satsingen har en ramme på 121 millioner kroner over fem år.

580 millioner mindre til koronatiltak i arbeidslivet

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres med 580 millioner kroner i 2022 i regjeringens forslag til statsbudsjett.

800 millioner settes av for at flere skal fullføre VGS

Regjeringens fullføringsreform har som mål at flere skal fullføre videregående opplæring. I statsbudsjettet foreslås 800 millioner kroner til dette prosjektet.

Sanner: Vanlige familier får 16.000 kroner mindre i skatt

Finansminister Jan Tore Sanner mener en «vanlig familie» med statsbudsjettet vil betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt enn med skattenivået i 2013.

Nytt a-krimsenter i Alta foreslås i statsbudsjettet

Det blir foreslått 42 millioner kroner til å opprette et nytt a-krimsenter for Troms og Finnmark. Regjeringen foreslår at senteret skal ligge i Alta.

Allmennlegetjenesten foreslås styrket med 1,6 milliarder mot 2024

Allmennlegetjenesten styrkes med ytterligere 300 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Afghanistan på dagsordenen for G20-ledere

Den humanitære krisen i Afghanistan vokser, samtidig som IS truer. G20-lederne møtes til et ekstraordinært møte tirsdag for å diskutere situasjonen.

Aftenposten: Regjeringskvartalet kan bli fem milliarder dyrere

Den nye totalprisen for det nye regjeringskvartalet lyder på nær 40,7 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

26 millioner kroner til mangfold og inkludering i idretten

Det er satt av 26 millioner kroner for å fremme mangfold og å skape en mer inkluderende idrett i den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett.

Idretten må vente på full momskompensasjon

Regjeringen vil ikke øke bevilgningen til momskompensasjon for idretten og frivilligheten i statsbudsjettet for 2022. Men det er likevel håp om endring.

441 millioner kroner til Nav

Nav styrkes med 441 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022. Dette skal blant annet gå til å fortsette IKT-moderniseringen i Nav.

10 prosent mer til bistand

Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder til 41,9 milliarder kroner i den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett.

Sanner: Koronapandemien gjorde tiden som finansminister krevende

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han håper den påtroppende regjeringen sørger for at arbeidsledigheten holder seg lav i Norge.

Sikkerhetsloven kan bli strammet inn

Å sikre økt kontroll med oppkjøp som kan påvirke nasjonal sikkerhet er blant årsakene til at regjeringen nå foreslår innstramminger i sikkerhetsloven.

Oslo Børs startet dagen i rødt

Oslo Børs fulgte nedgangen ved de asiatiske børsene og åpnet tirsdag med et fall på rundt 1 prosent.