Menu
Feilen stammer fra et IT-system som er levert av selskapet Visma til norske kommuner. Feilen har eksistert siden høsten 2020, og kan gjelde opp mot 244 norske kommuner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Omfanget av IT-svikten i barnevernet vokser

Stadig flere kommuner bekrefter at de er rammet av feilen som har gjort at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet i et IT-system.

Av NTB | 05.06.2023 16:59:04

Politikk: Over 240 kommuner bruker systemet Visma Familia i sin barnevernstjeneste, og den totale mengden bekymringsmeldinger som er borte er fortsatt ikke kjent. Men flere kommuner begynner nå å få oversikt.

– Svakheten har medført risiko for at bekymringsmeldinger sendt gjennom portalen i noen tilfeller ikke registreres i Familia, og dermed ikke fanges opp av den kommunale barnevernstjenesten, heter det i en pressemelding fra selskapet Visma, som har utviklet systemet.

Konsekvensen er at bekymringsmeldinger om barn ikke har nådd fram til kommunene og at meldingene har forsvunnet.

– Dette er ekstremt alvorlig. Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får, slik som vold eller alvorlig omsorgssvikt. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, sier Engh.

Feilen har eksistert siden september 2020, ifølge Visma. Den ble oppdaget av Bergen kommune, som på en som på en pressekonferanse mandag morgen opplyste at 21 bekymringsmeldinger er bote hos dem.

Omtrent samtidig bekreftet Tromsø kommune at fire bekymringsmeldinger er borte hos dem som følge av problemet.

* Kristiansand opplyser at 12 bekymringsmeldinger er forsvunnet hos dem

* I Oslo kommune har tre bekymringsmeldinger blitt borte, men to av disse skal være mulige å gjenopprette.

* I Asker kommune har tre bekymringsmeldinger gått tapt, og meldingene kan ikke gjenopprettes, opplyser kommunen til NRK.

* Narvik og Evenes er også rammet av feilen, men omfanget er uvisst, skriver Fremover. Det samme gjelder Egersund, Lund og Sokndal, ifølge Avisen Agder.

* Drammen kommune har funnet ut at én melding er blitt borte.

Trondheim og Stavanger har meldt at de ikke er rammet av feilen.

Kartleggingen viser så langt at over 68 meldinger har forsvunnet.

Ut ifra kanalens undersøkelser, er det kun et fåtall bekymringsmeldinger som er mulig å gjenopprette.

Tall fra SSB og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at norske barnevernstjenester mottok 56 802 bekymringsmeldinger i 2020.

Ifølge NRK var det en helsesykepleier i Bergen som oppdaget feilen da hun ikke fikk svar på en innsendt bekymringsmelding til barnevernstjenesten.

– Jeg har i dag bedt Bufdir om en fullstendig rapport om saken, og at de setter i gang nødvendige undersøkelser for å vite hva som har skjedd, omfanget av feilen, hvorfor ikke svikten ble oppdaget tidligere, mulige konsekvenser for sårbare barn og hva som gjøres for å rette opp.

Toppe sier videre at hun venter at Visma tar ansvar. Hun kaller saken svært alvorlig. Hun sier at de som er bekymret for om et barn får god nok omsorg, skal kunne stole på at systemet fungerer og at bekymringsmeldingene kommer fram til barnevernet.

– Det er selve grunnplanken i systemet vårt.

Barneombud Inga Bejer Engh sier at hun over tid har vært bekymret for en stor nedgang i omsorgsovertakelser.

Senere har flere kommuner gått gjennom sine systemer for å kartlegge omfanget:

TV 2 har spurt over 50 kommuner i Norge om de er rammet av denne tekniske feilen – og hvor mange meldinger som har blitt slettet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har mandag bedt Bufdir redegjøre om saken, opplyser hun til NTB.

(©NTB)

Flere nyheter: