Menu
Selv om boligprisene sank med 0,9 prosent i desember, steg prisene med 1,5 prosent i løpet av året. Foto: Annika Byrde / NTB

Nytt boligprisfall i desember – ekspertene varsler videre fall i 2023

Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember. For fjoråret som helhet steg prisene med 1,5, prosent, men 2023 vil by på kraftig nedgang, ifølge ekspertene.

Av NTB | 04.01.2023 12:45:23

Økonomi og næringsliv: – Det har vært store svingninger i boligprisene i 2022. Først med historiens sterkeste oppgang i første kvartal utløst av den nye avhendingsloven. Siden med det kraftige fallet i boligprisene fra og med september i kjølvannet av renteøkninger fra Norges Bank, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene steg med 1,5 prosent i 2022. Gjennomsnittsprisen for en bolig var 4 millioner kroner ved utgangen av desember.

– Over året ender vi med en svak oppgang i boligprisene på 1,5 prosent. Med en inflasjon på rundt 5-6 prosent innebærer dette et fall i realboligprisene, sier Lauridsen.

– Omsetningen i boligmarkedet endte i 2022 nesten på samme nivå som i 2019. Det er nå riktig å konstatere at pandemien stimulerte boligomsetningen i Norge betydelig. Trolig vil 2020 og 2021 skille seg ut historisk, sier Lauridsen.

Trondheim var den storbyen med sterkest utvikling i desember, med en oppgang på 0,5 prosent. I Oslo gikk prisene opp med skarve 0,1 prosent, mens prisene var uendret i Bergen. Stavanger opplevde et kraftig fall på hele 2,9 prosent.

– Framover er det forventet en relativt sterk befolkningsvekst som vil øke boligetterspørselen, spesielt i de store byene. Sannsynligvis stiger prisene noe fra desember til januar før de korrigerer videre ned i et par måneder, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Ser man på 2022 i sin helhet, var det Kristiansand som hadde sterkest vekst, med en vekst på 5 prosent. Deretter følger Stavanger med 3,7 prosent og Oslo med 1,8 prosent. Trondheim hadde en oppgang på 1,4 prosent, mens Bergen klatret 0,5 prosent.

– Vår prognose for 2023 er en svak utvikling boligprisene, spesielt i første halvår, som i sum gir en nedgang på 3,5 prosent ved utløp av året. Like fullt venter vi en oppgang i boligprisene i januar som normalt, men den såkalte januareffekten vil trolig bli svakere i år enn tidligere år, konkluderer Lauridsen.

Nordea venter derimot en enda kraftigere nedgang i boligprisene, med fall på mellom 5 til 10 prosent fra dagens nivå.

– Høy prisvekst og økte renter gjør at vi har opplevd en priskorrigering i høst, og det tror vi også vil fortsette inn i det nye året. Prisene vil likevel flate ut på et nivå som er rundt 5–10 prosent høyere enn før pandemien. Blant annet vil justeringene i boliglånsforskriften som kom ved årsskiftet, dempe prisfallet, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.

I desember ble det solgt 3.034 boliger i Norge, noe som er 25,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. I 2022 ble det solgt 91.417 boliger i Norge. Det er 10,2 prosent færre enn året før.

DNB Markets og Nordea har uttalt at de venter at boligprisene skal falle ytterligere neste år som følge av høyere renter og stor usikkerhet i økonomien. Også Eiendom Norge venter en svak utvikling i tiden fremover.

Flere nyheter: