Menu
Den vel 6 kilometer lange strekninga som inngår i denne reguleringsplanen er markert med rød linje i figuren og har varierende fartsgrense 60, 70 og 80 km/t. Mørkelikrysset (utbedret i 2021) like nord for planområdet er markert med grønn linje og er dimensjonert for 60 km/t. Neste del av E134 mot Gjerde er markert med blå linje og har i dag fartsgrense 60 km/t. Illustrasjon fra Statens Vegvesen.

Ny E134 Ølen-Etne klar i 2026

Anleggsarbeidet på den nye E134-strekningen mellom Ølen og Mørkelikrysset i Etne starter neste år og kan stå ferdig til julen 2026.

Av Egil M Solberg | 21.11.2023 20:28:51

Trafikk: Statens vegvesen har lagt ut et planforslag til høring i Vindafjord og Etne kommuner, med uttalefrist innen 2. januar 2024, melder Haugesunds avis.

Med en budsjettramme på 109 millioner kroner fra Haugalandspakken/fylkeskommunen og 59 millioner fra staten, forventes finansieringen å dekke strekningen fra Tveit i Ølen til Mørkelikrysset i Etne.

Du kan se flere detaljer i Statens Vegvesen sin publikasjon her… 

Prosjektet inkluderer også oppgradering fra Fatland Slakteri til Tveit, skriver avisa.

Hele prosjektet, inkludert en ny vei til Gjerde, er omtrent ni kilometer langt.

Den oppgraderte veien vil være 8 meter bred, med gul midtstripe, romlefelt og vegskuldre på 0,75 meter. Eksisterende busstopp vil bli utvidet til busslommer, og andre forbedringer som bedre sikt, trafikklys og dyrepassasjer er planlagt, melder avisa.

Saken ble først publisert av Statens Vegvesen 13. november her… og omtalt i Radio Haugaland samme dag, les mer her…

Flere nyheter: