Menu
Den vel 6 kilometer lange strekninga som inngår i denne reguleringsplanen er markert med rød linje i figuren og har varierende fartsgrense 60, 70 og 80 km/t. Mørkelikrysset (utbedret i 2021) like nord for planområdet er markert med grønn linje og er dimensjonert for 60 km/t. Neste del av E134 mot Gjerde er markert med blå linje og har i dag fartsgrense 60 km/t. Illustrasjon fra Statens Vegvesen.

Ny E134 mellom Ølen og Etne

Statens vegvesen har lagt ut forslaget til ny vei på E 134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne.

Av Egil M Solberg | 13.11.2023 21:37:52

Vei: Statens vegvesen kunngjør at forslaget til reguleringsplan for E134 Ølen-Mørkeli vil være tilgjengelig for offentlig høring og ettersyn fra 13. november 2023 til 2. januar 2024, melder Statens Vegvesen.

Denne planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vindafjord kommune, og Etne kommune.

Reguleringsplanen, som vil være grunnlaget for forbedringen av den 6 km lange E134-strekningen tar sikte på å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten (80 km/t).

Hovedsakelig vil E134 følge dagens vei med breddeutvidelse på sør- og østsiden.

På grunn av uheldig kurvatur er det noen unntak fra dette prinsippet, og omfanget er derfor større på enkelte steder.

Planen inkluderer også utbedringer av kryss, avkjørsler, stenging/omlegging av avkjørsler, og forbedring av bussholdeplasser.

Flere nyheter: