Menu
Store is- og vannmasser I Glomma nord for Hanestad i Rendalen for fem år siden. Da ble det varslet flom i området under snøsmeltingen. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB

NVE: Mye nedbør og snøsmelting kan gi flom på Østlandet

Økt nedbør er hovedårsaken til at det er lagt ut gult varsel om flomfare for deler av Østlandet de neste dagene. Men det er ikke vårflom ennå.

Av NTB | 12.04.2023 11:34:07

Ulykker og naturkatastrofer: – Vi venter mye nedbør spesielt torsdag, men også fredag. Nedbøren vil i kombinasjon med moderat snøsmelting kunne gi flom, men det er ikke snakk om det vi mener når vi snakker om vårflom, sier vakthavende hydrolog Per Alve Glad ved varslingstjenesten hos NVE til NTB.

Varselet som er lagt ut, er på gult nivå og gjelder kun for deler av Østlandet, nord for Horten – Moss og opp til fjellstrøkene over 1.000 meter i Innlandet. Vannføringen vil øke i bekker og mindre elver, noe som igjen kan føre til lokale oversvømmelser, erosjonsskader og overvann i tettbygde områder.

– Det er ikke noe automatikk i at det gir vårflom at det blir mildt. Nå har vi sendt ut varsel som følge av nedbør og ikke primært snøsmelting og varmt vær, sier han.

NVE opplyser at vårflom hovedsakelig skyldes smelting av snø. Der det har vært mye snø gjennom vinteren, kan mye snø smelte i løpet av få dager og føre til at vannføringen i elver og bekker kan øke til det mangedobbelte. Vårflom inntreffer som oftest i mai – juni. Men i elver som kommer fra lavereliggende områder i indre strøk, kan vårflommen komme allerede i april. Inntreffer vårflommen sent, som typisk i Nord-Norge, kan den også omtales som snøsmelteflom.

– Noen ganger kommer den veldig sent, andre ganger ikke i det hele tatt.

– Bare fordi det er litt mildt og litt smelting gir ikke det vårflom, sier Alve Glad.

Han råder folk i områder med mye nedbør til å holde seg oppdatert om situasjonen.

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Og hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Alve Glad understreker at selv om det er lokale flomvarsel på vårparten, er det ikke nødvendigvis vårflom.

Hydrologen kan ikke spå når – og om – den faktiske vårflommen inntreffer rundt om i landet.

(©NTB)

Flere nyheter: