Menu
I Norge er konflikten mellom blant annet ulv og mennesker svært betent. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB

Norsk høyskole leder EU-prosjekt om rovdyrkonflikter

Høgskolen i Innlandet (HINN) har fått 56 millioner kroner i støtte fra EUs Horizon-program til å forske på rovdyrkonflikter og hvordan leve med dem.

Av NTB | 20.06.2024 17:53:12

Økonomi og næringsliv: Med i prosjektet er også 20 partnere fra tolv land i Europa. Støtten skal komme over tre år, og HINN-professor John Linnell skal lede arbeidet.

– Vi skal ikke finne en magisk løsning på alt, men skape en forståelse for hvor vanskelig dette temaet med rovdyr er over hele Europa, forteller han i en pressemelding.

Konflikter om rovdyrs plass i naturen, med gjetere, bønder, husdyr, jegere, naturvernere og grunneiere som aktører, er sentrale i mange land i Europa. Målet i prosjektet er å bygge opp en felles virkelighetsforståelse.

Blant de 20 partnerne i prosjektet er det et blanding av landbruksfaglig, samfunnsfaglig og økologisk kompetanse.

Fra norsk side deltar også Norsk institutt for naturforskning (NINA). 11 av 56 millioner går direkte til Høgskolen i Innlandet, mens resten av summen går til de andre partnerne under HINNs ledelse.

– Prosjektets ambisjon er å samle inn kvantitative data fra minst 1000 gjetere og husdyrbønder, 1000 jegere og 1000 grunneiere. Vi skal også samle inn kvalitative data fra et hundretalls andre interessenter i de tolv landene som er med her, sier Linnell.

(©NTB)

Flere nyheter: