Menu
Renta holdes uendret. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache begrunnet avgjørelsen torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges Bank: Renta blir liggende på 4,5 prosent til høsten

Styringsrenta holdes uendret på 4,5 prosent og blir ikke kuttet før tidligst til høsten, varsler Norges Bank. Vi må nok vente helt til desember, mener en økonom.

Av NTB | 21.03.2024 10:12:57

Økonomi og næringsliv: – Prognosen vi legger fram i dag indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent fram til høsten, før den gradvis avtar, skriver Norges Bank i en pressemelding om rentebeslutningen.

Rentebeslutningen ble fattet onsdag, men offentliggjøres først torsdag formiddag. Det var på forhånd knyttet lite spenning til selve beslutningen. Derimot var økonomene mer opptatt av hva sentralbanken sier om veien videre.

Den økonomiske veksten ventes å holde seg lav gjennom første halvdel av 2024, før den tar seg opp. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe, men litt mindre enn anslått i forrige rapport. Inflasjonen ventes å avta noe raskere i år enn tidligere anslått og nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027, skriver Norges Bank.

Det ligger an til rentekutt i andre halvår, kanskje allerede til høsten. Den nye rentebanen tilsier at det bare blir ett rentekutt i år, i tråd med tidligere signaler fra sentralbanken.

– Den nye rentebanen ligner på den fra desember og signaliserer fortsatt bare ett rentekutt i 2024. Mot slutten av 2025 antyder rentebanen litt mer enn tre rentekutt totalt, skriver Nordea-strateg Dane Cekov i en kommentar

Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men inflasjonen er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover, skriver sentralbanken.

– Vi må trolig holde renta på dagens nivå en god stund fremover for å bringe prisveksten tilbake til målet på 2 prosent innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen.

Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen beredt til å heve renta igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renta bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss, refereres det fra diskusjonene i rentekomiteen om usikkerheten rundt den økonomiske i Norge framover.

Han poengterer at sentralbanksjefen allerede i første setning i pressemeldingen uttrykker bekymring for inflasjonen og konsekvensene den har for renta.

– Hun snakker dermed rett til valutamarkedet for å unngå kronesvekkelse. Men det er også et signal til oss alle – folk og bedrifter – om at vi må ta høyde for høy rente en god stund til, skriver han.

I motsetning til Cekov, mener han rentebeslutningen og den nye prognosen for renta tyder på at det første rentekuttet kommer allerede i september. Han mener Norges Bank ikke ønsker å skape forhåpninger om snarlige rentekutt blant folk og bedrifter.

– De er nemlig redd for at økt optimisme vil skape økt press i økonomien og dermed øke inflasjonen, skriver Knudsen.

– Vi holder på vårt syn om at det første rentekuttet vil komme i desember 2024 og venter bare to ytterligere kutt neste år. Vi tror at styringsrenta i Norge vil ligge flat på 3,75 prosent ut 2025, skriver han.

– Norges Bank rører ikke rentebanen og legger fortsatt opp til 1,5 rentekutt før nyttår. Det gjenspeiler hvor bekymret Norges Bank er for inflasjonen og kronekursen, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB.

Flere nyheter: